Folkeaksjonen 2013 – Jessheim Storsenter torsdag 23. februar!

Folkeaksjonen 2013 – ”Rett til sykehjemsplass når du trenger det!” – fortsetter for fullt. Møt frem på Jessheim Storsenter, Ullensaker, torsdag 23. februar fra kl. 1100-1400. Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum stiller på stand sammen med Seniorsakens frivillige verveteam. Møt frem og skriv deg på protestlistene!

Seniorsaken har lansert ”Folkeaksjonen 2013” der vi inviterer medlemmene til å fremme kravet om ”Rett til sykehjemsplass når man trenger det”, det vil si lovfestet rett til sykehjemsplass over hele landet uten hensyn til kommuneøkonomien når man på medisinsk grunnlag er avhengig av 24 timer i døgnet omsorg. Målet er å samle inn minst 100 000 underskrifter som vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten 2013.

Skjema for underskrifter er i hvert nummer vedlagt Seniormagasinet! Samle underskrifter og send inn til sekretariatet! Du kan også melde inn underskrivere per e-post til seniorsaken@seniorsaken.no.