En regjering i utakt med folket

Regjeringen utreder muligheten for å indeksere pensjoner og trygder utbetalt til nordmenn som har valgt å bosette seg i utlandet som pensjonister.

Seniorsaken har tidligere dementert presseoppslag som antyder at noe slikt er på gang. Det har vi gjort fordi slik indeksering vil være mot norsk og internasjonal lov og fordi vi har mottatt forsikringer fra politisk hold om at dette ikke er mulig. For å være på den sikre siden ba vi om å få tilsendt mandatet for den arbeidsgruppen statsråd Bjurstrøm har nedsatt i Arbeidsdepartementet for å vurdere ”Medlemskap i folketrygden og eksport av ytelser fra folketrygden”.

Etter en purring mottok vi brevet fra Arbeidsdepartementet 7. september. Mandatet (som er gjengitt nedenfor) bekrefter at det utenkelige er mulig. Regjeringen utreder muligheten for å redusere opptjente pensjoner til nordmenn som for eksempel ønsker å bosette seg i for eksempel Spania eller Tyskland som pensjonister. Sannsynligvis har ikke regjeringen tenkt på muligheten for at nordmenn bosetter seg i land der levekostnadene er høyere enn i Norge – logikken skulle da tilsi at man vil måtte øke pensjonene.

Under enhver omstendighet er det en absurd tanke å indeksere opptjente uytelser. For de fleste ville det innebære en form for utreiseforbud. Det er grunn til å minne regjeringen på at Norge hverken er Øst Tyskland eller Nord Korea. Seniorsaken vil nå ta kontakt med opposisjonen på Stortinget for å forsikre seg om at noen indeksering av nordmenns pensjoner etter hvor de oppholder seg til enhver tid, aldri kommer på tale.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Stig Klingstedt på telefon 911 98 325 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99/924 11 868.