”Den smertefulle eldreomsorgen!”

Tema for et stort politikermøte i Samfunnshus Vest fredag 19. oktober var ”Den smertefulle eldreomsorgen”. Seniorsaken Vestre Aker, Seniorsaken Ullern og Seniorsaken Frogner var arrangører med assistanse fra Seniorsaken Sentralt. Et hardtslående og representativt panel av politikere deltok i diskusjonen med eldrebyråd i Oslo Aud Kvalbein (KrF) og leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo Tone Tellevik Dahl (Ap), i spissen. For øvrig deltok bydelsutvalgsleder i Vestre Aker Lars A. Hanssen (H), bydelsutvalgsleder i Ullern Carl Oscar Pedersen (H), bydelsutvalgsleder i Frogner Bjarne Ødegaard (H), Terje Bjøro (V) og Arne Boysen (FrP).

Debatten var frisk og interessant. Enigheten var stor om at Oslos eldreomsorg er i verdensklasse – men med forbedringsmuligheter. Tone Tellevik Dahl kjempet en tapper kamp mot en overveldende enig borgerlig front. Debatten var preget av gode politikere med et glimt i øyet, flere konstruktive forslag og oppmuntrende markering av gode hensikter.

 

Det var Seniorsaken Vestre Aker, Seniorsaken Ullern, og Seniorsaken Frogner som var vertskap for Politikermøtet, her representert med Per W. Jensen, Ernst Hansen-Tangen, og Per-Odd Olsen.

 

Auditoriet i Røa Samfunnshus var benket med lydhøre seniorer.