De vil dø der de er!

Dødssyke Sverre Østby (83) har korttidsplass på Bøn sykehjem og der vil han bli til det er slutt.  Eidsvoll kommune vil flytte ham fra det private sykehjemmet Bøn til det kommunale sykehjemmet Vilberg, åpenbart av økonomiske årsaker. Sverres datter og kone har motsatt seg flytting fordi de mener Sverre ikke vil tåle overflyttingen og har fysisk hindret ambulansepersonalet i å ta den syke mannen med seg.

– De får enten bære meg vekk eller tilkalle politiet, sier datteren. Tilsynslegen ved Bøn har bedt kommunen ta hensyn til pasientens helsetilstand. Kommunelegen hevder på sin side at risikoen ved flytting er liten og kommunen har ikke vurdert å endre vedtaket. Ambulansepersonalet som kom for å utføre flytteordren, har erklært seg nøytrale i saken, men nektet å utføre en tvangsflytting.

En annen beboer på Bøn, Olaug Heggen (98), søkte om fast sykehjemsplass i februar-mars 2011 og gikk avslag av kommunen. I april 2011 ble hun rammet av slag og ble innlagt på A-hus. Siden har hun hatt midlertidig opphold på Bøn der hun trives godt. Nå vil kommunen sende henne hjem til tross for at sykehjemmet har ledige plasser.

Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal har engasjert seg i begge saken, som de mener er opprørende. Begge familier er medlemmer av Seniorsaken og har bedt om assistanse, noe de vil få.

-Vis respekt for døden, oppfordrer Seniorsakens Tore Henning Larsen Eidsvoll kommune. Vi må ikke bli så fattige i Norge at vi går over lik for å spare noen ynkelige kroner.