Velkommen til folkemøte i Bergen tirsdag den 23. august kl. 18.00 om partienes seniorpolitikk!

I forbindelse med valget den 12. september 2011, arrangerer Seniorenes Fellesorganisasjon i Bergen et åpent folkemøte med paneldebatt mellom politikere fra de ulike politiske partiene. Agenda for møtet er partienes seniorpolitikk.

Sentrale politikere, som Torstein Dahle og Marte Mjøs Persen har allerede meldt sin ankomst, og det arbeides med å få på plass representanter fra de resterende partiene som er i Bergens bystyre.

Konferensier for møtet vil være Kjell Nesse, og ellers stiller medlemmer fra styrene til de ulike organisasjonene som møtearrangører.

Merk av i kalenderen allerede nå! Møtet foregår på Dankert Krohn Seniorsenter i Kong Oscarsgate 54, den 23. august fra kl. 18.00 – 20.00.

Spørsmål kan rettes til bergeberit@hotmail.com