Uverdig ”verdighetsgaranti”

Pressemelding fra Seniorsaken 28. juni 2009. På den flotteste søndagen i dette tiåret innkalte helse- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen til pressekonferanse den 28. juni klokken 1700. Det var 30 varmegrader i Oslo. Nyheten var en lovfestet ”verdighetsgaranti” for eldres helse- og omsorg.

Det eneste konkrete ved forliket var at man ville endre ett ord i lovverket. Mens kommunene tidligere har vært forpliktet til å ”tilby nødvendig helsehjelp”, skal de nå forpliktes til å tilby ”nødvendig helsetilbud”. Ikke en ekstra krone er lovet og ikke ett ekstra rom på et sykehjem, kun luftige planer.

Seniorsakens Odd Grann oppsummerte over for NRK Dagsrevyen: ”Dette var tynne greier”.

Det er over ett år siden Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk et forlik om en ”verdighetsgaranti”. Avtalen ble undertegnet 30. november 2007. Seniorsaken kommenterte avtalen den gangen som ”uforpliktende”. I tiden som er gått har Arbeiderpartiet nektet å konkretisere avtalen, noe Kristelig Folkepartis leder, Dagfinn Høybråten har vært lite fornøyd med. Det interessante med ”verdighetsgarantien er at den i høy grad er identisk med Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenester fra 7. januar 2003 som allerede forplikter kommunene. Bjarne Håkon Hanssen sa selv på radio senest 1. april 2009 at forskriften er bindende for kommunene, og at brudd skal påtales av Helsetilsynet.

Seniorsaken kan derfor ikke forstå hvorfor det nå er behov for å lovfeste en nærmest identisk ”verdighetsgaranti”. Det forstandige ville vært å sørge for at kommunene overholdt Kvalitetsforskriften, noe de notorisk ikke gjør. Hvorfor da innkalle til en pressekonferanse på sommerens beste søndag og ikke presentere noe konkret løfte om flere sykehjemsplasser annet enn å love økte bevilgninger til kommunene en gang i fremtiden? ”Agurktid, heteslag og desperasjon”, var en kommentar fra en av journalistene. Årets valgkamp synes allerede å ha komme skjevt ut.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22121894,/90866705, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67563099/9241 1868.