Ulovlig hjemsendelse i Nedre Eiker

Borghild Bruheim (96) er nektet sykehjemsplass i Nedre Eiker kommune. Hun kan ikke gå, må ha hjelp til alt og er redd for å være alene. Hun ble sendt hjem fra korttidsplass på sykehjem til omsorgsleilighet. De pårørende har bedt Seniorsaken om hjelp.

Borghild har hatt et fire ukers korttidsopphold på Bråta bo- og aktivitetssenter. Nedre Eiker kommune har avslått langtidsplass. Hun er for frisk. Borghild jobbet for øvrig på Bråta bo- og aktivitetssenter som husassistent til hun var 70 år.

Etter et lårbensbrudd kan hun ikke gå eller bevege seg på egenhånd. Andre må kjøre rullestolen. Nå skal hun hjem til hva kommunen kaller ”tilrettelagt leilighet”, en omsorgsbolig uten annet tilsyn enn hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten skal komme fire ganger om dagen, gi henne mat, hjelpe henne på do, få henne opp av sengen og legge henne om kvelden. Datteren Bente Morken (63) er opprørt. Det samme er svigersønnen Anders Morken (64).

-Nedre Eiker kommune bryter kommunehelsetjenesteloven, erklærer daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Man kan ikke plassere en så hjelpetrengende dame i en leilighet for seg selv og påstå at hun har fått ”nødvendig og forsvarlig helsehjelp”. For øvrig appellerer jeg til Jens Stoltenberg, Trine Skei-Grande og Knut Arild Hareide og spør om hvor det er blitt av deres ”Verdighetsgaranti”.

Borghild har falt fem ganger det siste året. Fallene har ført til brist i ryggen og nå sist til lårbensbrudd. Hennes mann Kristian er innlagt på Solberglia sykehjem, han er dement. Borghild og Kristian har vært gift i 67 år. Borghild fyller 96 år mandag. Hennes høyeste ønske er å forenes med mannen på Solberglia sykehjem.

Nedre Eier kommune forsvarer avslaget på sykehjemsplass for Borghild med mangel på ressurser. Sykehjem er for de sykeste av de syke.

-Nei, sier Seniorsakens Tore Henning Larsen. Seniorsaken aksepterer ikke Nedre Eikers prioriteringer og egenproduserte definisjoner. Dårlig økonomi er ikke akseptabel grunn for å nekte et alvorlig sykt menneske anstendig behandling!