Trening hos Spenst, Møte med politikerne og E-post adresser

Trening hos Spenst
Treningssenteret Spenst i Gjøvik tilbyr et treningsopplegg for seniorer fra høsten 2010. I vårt styremøte 4.mai 2010 orienterte daglig leder i Spenst Tommy Hansen om trening generelt og videre om det opplegg de tilbyr til seniorer. Han sa at trim kan forbedre kondisjon, forebygge hjerteproblemer, forbedre bevegelighet og balanse, forebygge fallskader og stimulere hjerneaktivitet. Trim kan også forebygge isolasjon og depresjon og gjennom trimmen kan deltakerne få et sosialt nettverk.
Spenst tar sikte på en tilrettelagt seniortime per uke. Man kan kjøpe et klippekort på 10 klipp til kr. 550. Ett klipp per time. Alternativt kan en betale kr. 379 per måned med bindingstid ett år. Vi forsøker å få Spenst til å gå med på en prøvemåned til kr.379 uten bindingstid. Foruten den faste timen gir begge alternativene adgang til alle individuelle treningsopplegg hver dag frem til kl. 1500. Spenst tilbyr også informasjon på våre medlemsmøter om kosthold, trening på egen hånd mv.

Møte med politikere
Vi planlegger et møte med Gjøviks politikere med ordfører Iddberg i spissen. Møtedato er fastsatt til 15.september 2010. I Gjøvik foregår for tiden en storstilt nedlegging av sykehjemsplasser til fordel for en styrking av hjemmetjenesten i kommunen. Vi stiller oss meget skeptisk til dette og vil drøfte det med politikerne. Møtet vil bli annonsert i Senior og i lokalavisene.

E-postadresser
Vi oppfordrer alle medlemmer av Seniorsaken i Gjøvik, Land og Toten til å sende sine e-postadresser til oss. Vi har ikke egen webside ennå, men den er under utarbeidelse. Adressene kan sendes til en av følgende: jskattum@online.no eller kjell@vangestad.com