Tre 100-åringer nektes sykehjemsplass

– Seniorsaken anker avgjørelsene og vurderer strafferettslig forfølgning

Seniorsakens SOS-telefon har i løpet av de første 24 timer avdekket 20-30 klart ulovlige forhold i den kommunale eldreomsorgen. Flere er svært graverende.

Bare på en enkelt dag vil norske kommuner sende tre hundreåringer hjem til tomme boliger mot sin vilje. De er nektet sykehjemsplass til tross for sykdom og dårlig funksjonsevne.

Pressemelding 26. november

I Oslo blir Solveig Strandli på 93 år, sendt hjem fra Diakonhjemmet sykehus til tom leilighet i morgen. Kommunen har avslått søknad om sykehjemsplass. Solveig er nesten blind og hører minimalt. Hun ble innlagt på Diakonhjemmets sykehus etter et fall, og er ikke i stand til å klare seg selv. Datteren, Eli Aall, sitter i rullestol og er for tiden på Sunnaas sykehus. Solveig har ingen andre pårørende. Seniorsaken påklager avgjørelsen.

I bydelen Åsane i Bergen sitter Thea Amanda Andersen, født 7. mai 1904, alene i enebolig. Thea Amanda er 90 prosent blind, døv på det ene øret og hører nesten ikke på det andre. Hun har søkt om sykehjemsplass og fått avslag. Sønnen, Johnny Andersen, bor i Ulset kommune utenfor Bergen og er meget bekymret. Etter at Seniorsaken engasjerte seg, kan bydelen fortelle at hun nå står på venteliste som nummer én!

Da Ballangen kommune i Nordland ville sende Hjørdis Utnes, født 22. mars 1910, hjem til sin omsorgsbolig hvor det bor fire beboere (gjennomsnittsalder 91 år), reagerte Seniorsaken med anke og trussel om politianmeldelse. Hjørdis har vært på et korttidsopphold på Ballangen sykehjem etter et lårbensbrudd. Hun er ikke i stand til å ivareta sine nødvendige medisinske eller praktiske behov i hjemmet, og hun har ingen nærstående som kan ta dette ansvaret. Sønnen Torbjørn Utnes (67) er bekymret. Etter at Seniorsaken grep inn ble hjemsendelsen stoppet og saken skal nå behandles i den kommunale klagenemda.

– Statsminister Jens Stoltenberg har uttalt at de gamle bare skal klage. Mener han virkelig at blinde og døve hundreåringer skal sette seg ned og skrive klagebrev? Spør daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Nå må regjeringen våkne. De umenneskelige og nedverdigende forholdene i eldreomsorgen kan ikke fortsette.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22364302 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.