Temamøte om økonomi i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

 

Onsdag 28. september 2011 kl. 19 – 22 på Bygdestua
i Østre Toten. Økonomi og pensjon.  Kveldens foredragsholdere er Odd
Fjellby fra Toten Sparebank og Kai Henning Stensrud fra NAV. Det er anledning
til å kjøpe kaffe. Møte er åpent for alle interesserte og spesielt de på 50 +. Velkommen!