Temamøte- Alzheimer

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten arrangerer Temamøte torsdag 28. april 2011 kl.18:00- 20:00

Sted: Frivilligsentralen, Gjøvik
Kveldens tema er Alzheimer og fordragsholder er psykiater Oskar H. Sommer.
Enkel bevertning.

Alle er velkommen !

Seniorsaken Gjøvik ,Land og Toten oppfordrer sine medlemmer til å sende sin e-postadresse til styret eller Seniorsaken sentralt.