Syv av ti nordmenn frykter alderdommen

Gradvis økning i skepsisen til offentlig omsorg

Syv av ti nordmenn frykter at de vil få dårlig pleie av den offentlige helsetjenesten i alderdommen. Fem av ti er redde for dårlig medisinsk behandling mens hele 63 prosent er engstelige for hva som kan skje dem hvis de blir pleietrengende.

Svarene fremkommer i en undersøkelse av nordmenns forhold til helsevesenet gjennomført av Norstat i februar på oppdrag fra legemiddelfirmaet Pfizer.

Undersøkelsen er demografisk representativ, omfatter 4000 nordmenn og gjentas årlig. De siste tre årene har man sett en svak og gradvis økning i mistroen til den offentlige omsorgen for eldre mennesker. Kvinner frykter alderdommen mer enn menn både når det gjelder risikoen for sykdom, dårlig medisinsk behandling og dårlig pleie. Resultatene korresponderer med Seniorsakens store medlemsundersøkelsen fra 2006.

Inntekt og utdannelse har betydning for svarene. De som har høyere inntekt og utdannelse har mindre tillit til at det offentlige vil ta godt vare på oss når vi blir gamle enn andre grupper. Politisk stemmegivning er også interessant. Hele 80 prosent av Frp-velgerne frykter dårlig pleie i alderdommen. 75 prosent av Høyre-velgerne er enige. ”Bare” 61 prosent av Arbeiderparti-velgerne, 60 prosent av SV-velgerne og 59 prosent av Senterparti-velgerne deler denne frykten.

Mennesker med lav inntekt og utdannelse er de som har størst tillit til at deres omsorgsbehov vil bli godt ivaretatt når de blir gamle. Paradoksalt nok er det også denne gruppen som i størst utstrekning hilser private aktører velkommen i eldreomsorgen. Høyt utdannede mener i overvedende grad at eldreomsorg er et offentlig ansvar.

Ved siden av frykten for å bli pleietrengende frykter det norske folk senilitet, smerter, nedsatt funksjonsevne, ensomhet, nedsatt hørsel og syn, samt dårlig økonomi.

– Seniorsaken mener at undersøkelsen bekrefter det vi har hevdet gjennom mange år og som daglig bekreftes gjennom Seniorsakens SOS-telefon, sier Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken. – Offentlig eldreomsorg i Norge står kun på den politiske agendaen i forbindelse med valgkamper, til daglig er den et område for brutte løfter, nedskjæringer og politisk triksing.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22364302 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67563099/9241 1868.