Svartepers spill for åpen scene

POLITIKERNE SVIKTER DE ELDRE. Staten skylder på kommunene og kommunene skylder på Staten. Ansvarsforholdene blir på denne måten pulverisert, både riks og lokalpolitikerne slipper derved å stå til ansvar for sine unnlatelsessynder i eldreomsorgen.

USANNHETER OG TALLMAGI. TV-debatt om eldreomsorgen i Norge fra Litteraturhuset i Oslo den 26.08.10 avkledde en tafatt og lite handlekraftig statsminister. Jens Stoltenbergs monomane og stadig gjentakelse av det som etter hvert bærer preg av usannheter og juks ble klart avdekket i denne debatten. Hans forsøk på ”tallmagi” i programmet gjør at man kan mistenke han for å ikke ha den helt store tall og totalforståelse av utfordringene i dagens eldreomsorg.

RIKSREVISJONENS RAPPORT ER DYSTER LESNING. I 2009 offentliggjorde Riksrevisjonen resultatene av sin undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Rapporten er ifølge Aftenposten til dels dyster lesning. Riksrevisjonens rapport avdekker også at dekningsgraden på sykehjemsplasser for eldre over 80 år er gått ned med hele syv prosent i denne regjeringens virkeperiode.

MANGLER 14.000 SYKEHJEMSPLASSER. Realitetene er at man i dag mangler hele 14.000 sykehjemsplasser i Norge. Dette resulterer bl a i at 93 årige Rolf Brandt, fra Drammen, blir nektet og avskåret fra samvær med sin kone gjennom 75 år i sine siste leveår. Dette er både skammelig og uverdig og er en konsekvens av både manglende innsikt og totalforståelse i de politiske miljøene.

BEHOVSSTYRT OG IKKE BUDSJETTSTYRT. Det er behov for systemendringer i eldreomsorgen. Funksjonsnivået er dag på grensen til systemsvikt. Det synes som om FrP har et poeng når de påpeker at pengene må følge den pleietrengende.
Den moderne og velfungerende eldreomsorgen må bli behovsstyrt og ikke budsjettstyrt. Pilotprosjektet på Fagerborghjemmet i Oslo som drives etter den Danske Lottemodellen, dokumenterer at man kan utvikle en eldreomsorg som både er human og nasjonaløkonomisk forsvarlig. Fokuset må flyttes fra de ansattes behov til de pleietrengende, VANSKELIGERE ER DET IKKE !!!

Seniorsaken Vestre Aker Kontaktperson: Per W Jensen 974 01 495 – pwj@safeskim.com