Styret i Seniorsaken Bergen, valgt på årsmøtet 24. mars 2010.

Valgkomiteen hadde ikke lyktes i å finne kandidat(er) til ledervervet og foreslo derfor at årsmøtet skulle velge et styre som skulle fordele oppgaver seg imellom. Dette ble godkjent. Møtedeltakerne ga sitt samtykke i å velge noen av medlemmene for 1 år og noen for 2 år.


Valgresultat: 

Styret:

 • Berit Berge 1 år
 • Odd Himle 2 år
 • Mette Koksvik Høysæter 2 år
 • Ingrid Kløve 1 år
 • Liv Skår Ludvigsen 2 år

Varamedlemmer til styret:

 • Anne Berg 2 år
 • Einar Nielsen 1 år

Revisor:

 • Frank Berentsen 1 år

Valgkomité:

 • Petter Visted 1 år
 • Bjørg Gravdal 2 år
 • Mette Devold 1 år

På styremøte konstituerte styret seg slik:

Kontaktperson for styret og medlemmer
Berit Berge
Tjørnhaugen 74, 5152 Bønes
Tlf. 55 12 36 22/ Mob 993 25419
E-post: bergeberit@hotmail.com

Informasjonsansvarlig
Odd Himle
Øyjordsveien 75A, 5038 Bergen
Tlf Mob 971 54 500/ (55 33 06 02)
Faks 55 33 06 03
E-post: odd@bplan.no

Sekretær
Mette Koksvik Høysæter
Klauvsteinen 143, 5146 Fyllingsdalen
Tlf 938 45 810
E-post: mette69@hotmail.com

Møteleder
Ingrid Kløve
Stegen 7, 5700 Voss
Tlf 56 51 51 92 / 913 60 515
E-post: inkloe@online.no

Kasserer
Anne Margrete Berg
Skagevegen 49, 5258 Blomsterdalen
Tlf 928 40 047 / 924 41 136
E-post: anneberg@broadpark.no

Arrangementansvarlig
Liv Ludvigsen
Fæsteråsen 370, 5184 Olsvik
Tlf 55 51 01 76 / 913 11 193
E-post: kni-ludv@online.no

Turansvarlig
Einar Nielsen
Nordagardshaugen 55, 5918 Frekhaug
Tlf 56 17 80 17 / 997 09 989
E-post: eja-niel@online.no