Storfint besøk på «Seniormessen 2011»

Torsdag 6. oktober går den årlige Seniorfestivalen av stabelen på PerKokk på Lund i Kristiansand fra kl 14 – 20. I den forbindelse legges Seniorsakens ledertreff til byen. Seniorsakens sentralstyre og ledere fra hele landet vil være til stede. Festivalen er verdens korteste – vi er for gamle og kloke til å holde på i dagevis.

Tore Henning Larsen – Seniorsakens talsmann og frontfigur i TV og radio – vil ta for
seg politikernes eldreløfter og gi en vurdering om holdbarherten. Fylkesmann
Ann Kristin Olsen vil fortelle fra sin utrolige karriere som ”mann” i forskjellige sammenhenger. Overlege Hans Kristian Henriksen gir innblikk i demensproblemene som bare øker i Norge. Mye hygge blir det også – seniordans, allsang og humør med byens store sønn: Ole Geir Feste.

Seniorenes ”vaktbikkjer”

Tore  Henning Larsen mottar gjennom Seniorsakens SOS-telefon daglig telefoner fra eldre og fortvilte pårørende som er overkjørt av byråkratiet og ikke får sine rettmessige krav innfridd. Mange av reportasjene i TV om dramatiske enkeltsaker er initiert av Seniorsaken. Mange saker har vi løst bare ved å antyde at det vil bli en mediesak ut av det.

Den såkalte verdighetsgarantien fungerer ikke i praksis. Vi opplever nærmest daglig klare brudd. Seniorsaken har politianmeldt to kommuner for å ha brutt loven om garantert sykehjemsplass, bare for å oppleve at sakene henlegges. Det finnes ingen straffebestemmelser. Med andre ord – kommunen kan gjøre hva den vil uten  konsekvenser.

Dette er ikke godt nok! Som ”vaktbikkjer” vil Seniorsaken følge med og reagere når de
eldres rettigheter overses eller brytes.

Leif Strøm, Styreleder i Seniorsaken Kristiansand