Store ulikheter i eldreomsorgen

Modalen blir i Aftenposten 7. november utropt til ”Best i landet på eldreomsorg”.  Oppslaget understreker utrettferdigheten i det norske velferdssystemet og viktigheten av Seniorsakens krav om ”sykehjemsplass når du trenger det etter medisinske kriterier, uansett hvor du bor og uavhengig av kommunens økonomi.”

Modalen kommune har 370 innbyggere, hvorav 14 personer over 80 år. Kommunen kan tilby sykehjemsplass når man trenger det – og dekningsgraden for institusjonsplass er
90 % mot et gjennomsnitt i underkant av 25 % nasjonalt. Noen kommuner har 5 % dekning.

At det er stor forskjell på hva norske kommuner tilbyr av pleie og
omsorgstjenester ble avdekket av Seniorsakens store undersøkelse rettet mot
norske ordførere i 2010. (Senior 5 – 2010). Noen kommuner har et førsteklasses
tilbud, andre et utilstrekkelig eller direkte dårlig tilbud.  Seniorsaken mener at en god eldreomsorg ikke kan være avhengig av variabler som kommunens gode eller dårlige økonomi, lokalpolitikernes evne til planlegging og skjevheter i demografi. Det er med
andre ord stor forskjell på Terra-kommuner og kraft-kommuner. Slik kan vi ikke
ha det.

Modalen er i realiteten et sykehjem med en kommune. Det er mulig fordi Modalen er en kraftkommune som i tillegg mottar småkommunetilskudd og distriktstilskudd fra staten. Kommunepolitikerne i Modalen skal imidlertid ha ros for at de bruker midlene til beste for de eldre i kommunen.

Den aktuelle undersøkelsen er blant andre utført av helseøkonom Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo.  Til Aftenposten sier han: ”Forskjellene er større enn vi hadde trodd.”  Ingen fra Modalen har ringt Seniorsakens SOS-telefon. Vi forstår hvorfor.