Stiftelsesmøte i Seniorsaken Frogner 3. oktober

Stiftelsesmøtet i Seniorsaken Frogner finner sted 3. oktober i Nasjonalforeningens lokaler på Schafteløkken i nærheten av Frogner plass. Alle interesserte er velkomne. Møtet starter klokken 1800. Fri adgang.

Interimstyret består av Trygve Hirsch (922 28 302), Eli Koefoed Sletten (970 21 860), Bjørn Haugaard (958 90 709), Per-Odd Olsen (901 06 181), Wenche Aulie Olsen
(474 55 728), Øystein Olsen og Gunnar Svendsen.

Bydel Frogner er en sammenslåing av tidligere bydel Bygdøy-Frogner og bydel Uranienborg-Majorstuen.