Statsministeren glemte de eldre

Statsminister Jens Stoltenberg holdt en nyttårstale der han totalt glemte de eldre. Han var entusiastisk opptatt av mulighetene årets nyttårsbarn har til å bli hundre år, men ikke av skjebnen til dagens hundreåringer.

Etter at Seniorsaken har avdekket tallrike skandaler i eldreomsorgen blant annet gjennom vår SOS-telefon, er det utrolig at statsministeren holder en tale til folket og unnlater å si et hyggelig ord til tredjeparten av landets borgere – det vil si alle over 50.

Pressemelding fra Seniorsaken 1. januar 2008

Av dette slutter vi at statsministeren og hans regjering ikke har noen plan eller noe ønske om at eldre i 2008 skal slippe å ende sine liv på lagre for julepynt, i korridorer eller i treningsrom. Verre er det kanskje at denne regjeringen også mangler respekt for alder. Eldre er blitt stebarn i samfunnet. De fjernes fra arbeidslivet, myndighetene planlegger ikke for å gi tilstrekkelig omsorg og pleie og man finner dem ikke verdige til å nevnes i nyttårstaler.

Seniorsaken er nå trett av å vente. Vi krever handling. Eldreomsorg må bli en statlig oppgave, kommunenes innsats strekker ikke til. Vi vil kreve av statsministeren at han innen rimelig tid presenterer en plan for en verdig alderdom for norske borgere.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider for seniorers rett til arbeid, respekt og inkludering i samfunnslivet. Vi ønsker økt satsning på forebyggende helsearbeid og effektiv hjelp til rehabilitering og omsorg når man trenger det.

For ytterligere opplysninger: Vennligst kontakt Seniorsakens leder av ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt, vidar Lønn-Arnesen på telefon 67 14 38 18 eller informasjonssjef i Seniorsaken Dag Bredal, telefon 67 56 30 99/924 11 868.