Statsbudsjettet 2008 – Smuler til seniorene

Så skjedde det igjen – etter en kommunevalgkamp der manglene i eldreomsorgen dominerte og der løftene om innsats fra politikerne var store og fete – viser det seg at regjeringen bare har smuler til overs for landets eldre.

Pressemelding fra Seniorsaken 5. oktober 2007

Eldre er langt fra en hovedsak i neste års statsbudsjett. Alt regjeringen Stoltenberg har å tilby er 500 millioner kroner i ekstra tilskudd til kommunene til bygging av sykehjem, noe regjeringen håper holder til 1000 ny plasser. Omsorgssektoren i kommunene skal styrkes med ekstra 136 millioner kroner i 2008. Dette er småpenger og en klar undervurdering av behovet.

– Spriket mellom løfter og realiteter føles dobbelt smertefullt på bakgrunn av et kommunevalg der manglene i eldreomsorgen sto i fokus, sier styreleder Erik Rekdal i Seniorsaken. I statsbudsjettet for 2008 har de rødgrønne bevisst valgt å ta et hvileskjær i forhold til oppgavene i eldreomsorgen. Vi kaller det et svik.

Underprioriteringen av eldre viser med alt tydelighet behovet for kamporganisasjoner som Seniorsaken. Det er en skrikende mangel på sykehjemsplasser i Norge i tillegg til at de kommunale omsorgstjenestene på langt nær fungerer tilfredsstillende.
Seniorsaken krever full sykehjemsdekning, en styrkning av geriatrien, et krafttak i demensomsorgen og tilbud om rehabilitering for alle eldre.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Erik Rekdal, 970 18 140 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67563099/9241 1868.