Staten svekker seniorenes økonomi

29. april 2011: Seniorsakens talte seniorenes sak i den direktesendte NRK Debatten fra Litteraturhuset i Oslo torsdag 28. april.

Harry Martin Svabø forærte Sigbjørn Johnsen et eksemplar av Seniorhåndboka 2011. Finansministeren satte stor pris på boka.

Styreleder i Seniorsaken, Harry Martin Svabø, argumenterte med at økningen i ligningsverdien på boliger kommer på toppen av en systematisk forverring av seniorenes økonomiske vilkår gjennom de siste tre årene. Fremtidige pensjoner er nedjustert, skattene er økt og fradrag er falt bort. I panelet satt finansminister Sigbjørn Johnsen, Jan Tore Sanner (H), Per Sandberg (FrP), Inga Marte Torkildsen (SV), Per Olav Lundeteigen (Sp), forbrukerøkonom Siw Ødegaard og Harry Martin Svabø, Seniorsaken.

Bakgrunnen for debatten var Høyres utspill om å stanse den økte formuesbeskatningen på boliger. ”Hjemmet skal ikke være melkeku for staten”, sa Jan Tore Sanner fra Høyre. Finansminister Sigbjørn Johnsen sa at meningen med skatteendringen ikke var en generell skatteøkning, men en mer rettferdig beskatning gjennom omfordeling av skattebyrden. Han innrømmet at en del mennesker med små inntekter og store boliger, ville få økt skatt, men mente at flertallet av skattebetalere ville slippe billigere fra det. Inga Marte Torkildsen fra Sosialistisk Venstreparti hevdet at meningen med skatteendringen var å ramme de store formuene og boligene som fortrinnvis finnes i Bærum og Oslo Vest. Per Sandberg fra Fremskrittspartiet sa at det var underlig, ettersom tall fra Finansdepartementet forteller at 155 000 nordmenn får økt formuesskatt i år. Halvparten av de som rammes tjener mindre enn Nok 500 000. Forbrukerøkonom Siw Ødegaard kritiserte systemet for verdifastsettelse av eiendom, som ikke tar hensyn til tomt og standard og fryktet at staten hadde laget en ny skattemodell som kom til å ramme mange på sikt. Harry Martin Svabø avsluttet debatten med å si at han på Seniorsakens vegne ikke ville si ja eller nei til skatt på boliger, men mente at regjeringens skattereform er dårlig forbredt og ille gjennomført. Alt kommer på en gang og rammer hovedsakelig én gruppe som ikke har anledning til å tilpasse seg hardere økonomiske vilkår – det vil si seniorene. Dertil kommer at skatteomleggingen skjer ad hoc og uten at konsekvensene for seniorenes økonomi er tilstrekkelig utredet.

Etter debatten har mange seniorer henvendt seg til Seniorsaken på telefon og e-post for fortalt at de har fått betydelig dårligere privatøkonomi. Nye ligningsverdier på eiendom har ført til at formuesskatten har økt samtidig med at nye skatter og avgifter tar sitt. Resultatet er betydelig lavere månedelige pensjonsutbetalinger.