Spontan folkelig protestaksjon mot svikt i eldreomsorgen!

På kort tid har aktivister på Facebook samlet flere tusen underskrifter mot Lillehammer kommunes behandling av syke og pleietrengende eldre mennesker.

Representanter for Seniorsaken overleverer Lillehammer kommune protestlisten i dag, torsdag 18. mars kl. 14.00 utenfor rådhuset, på vegne av aksjonen mot ”Norges kyniske eldreomsorg”.

Lillehammer kommune har fått en kraftig påminnelse om den folkelige makten de nye sosiale mediene som Facebook representerer og styrken i borgernes krav om en human og verdig eldreomsorg. Det hele startet med TV2s reportasje 11. mars som viste hvordan den pleietrengende og delvis blinde Hulda (98) ble satt i en taxi uten penger av sykehjemmet og uten at navn og adresse ble oppgitt. De hadde ikke plass til henne. 98-åringen hadde vært på vurderingsplass på sykehjemmet i to uker, der de hadde funnet ut at hun trengte en sykehjemsplass. Hun skulle hjem for å vente til det ble plass.

Nina Uthaug i Trondheim så nyhetene og ble rasende. Straks opprettet hun en gruppe på Facebook: ”Hulda – en brikke i Norges kyniske eldreomsorg”. Her heter det: ”En underskrift her, vil aktivt bli brukt i kampen for Hulda og oversendt rette instans i Lillehammer kommune. Imidlertid er det mange Hulda’er i Norge. Med din underskrift, har du markert at nok er nok. Vi aksepterer ikke den behandling stat og kommune yter våre eldre.” Resultatet ble over 5000 medlemmer på et par dager. Det har kommet inn ca 2 200 elektronisk signerte underskrifter på protestlisten: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=2654

Fordi protestaksjonen ikke hadde noen organisasjon, ble Seniorsaken kontaktet. Styremedlem i Seniorsaken Gjøvik, Ingvar Berge, er den som på vegne av den folkelige protestaksjonen og Seniorsaken vil overrekke protestlisten til de kommunale myndigheter i Lillehammer.

-Behandlingen av Hulda er en skamplett på Lillehammer kommune, men er ikke utypisk for hvordan syke og pleietrengende eldre behandles i Norge, sier daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken. Gjennom vår SOS-telefon får vi nesten hver dag rapporter om lignende og verre forhold. Derfor må eldre som yngre samle seg i kravet om en god omsorg for de svakeste uansett alder. Husk at vi vil alle risikere å komme i en tilsvarende situasjon hvis vi blir gamle nok og vi ikke lykkes i å forandre den kyniske holdningen som preger omsorgsarbeidet i mange kommuner.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22 12 18 94 / 908 66 705, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.