Spørreundersøkelse og høstprogram

En liten oppdatering på hva som skjer i vår avdeling

Spørreundersøkelsen.
For å kartlegge tilgjengelige ressurser blandt våre medlemmere, sendte vi et spørrskjema til de medlemmer vi har e-post adr. til (ca.90). Jeg vedlegger en kort oppsummering av resultatene. Som dere ser, var svarprosenten ikke imponerende. I stedet for å gå videre med spørreundersøkelser på nåværende tidspunkt, har vi valgt å undersøke hvordan de “tilbud” som ble innmeldt, kan kobles mot registrerte behov. Vi har derfor kontaktet Ullern Frivillhetssentral (UF) for å se om det er grunnlag for et samarbeide. Ett møte har blitt holdt i positiv atmosfære, og vi håper å få i stand en intensjonsavtale der UF identifisere behov og vi vurderer om vi kan tilby.

Høstprogammet.
Vårt første møte i høst, er en oppfølging av vårens møte “Fohandlinger i Brüssel” med tidligere ambassadør Eivinn Berg. Denne gangen vil vi se på “EU etter Eurokrisen. Virkninger for Norge?”. Som dere kanskje har sett er Eivinn Berg annonsert som kåsør også her. Han er imidlertid blitt forhindret, men har skaffet en førsteklasses erstatter: Paal J.Frisvold, bl.a. leder av Europabevegelsen. Erfaringene fra forrige EU møte var at interessen var stor, og at tiden avsatt til debatt var for kort. Vi har derfor satt av 2 timer denne gangen. Møtet arrangeres i samarbeide med Ullern Seniorsenter. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernchaussèen 111D. Tid: Tirsdag 19 oktober kl. 12-14.

Demens er dessverre et aktuelt tema for mange. Vår arbeidsgruppe “Omsorg” har fokusert på vår bydel og hva som gjøres her. Gruppen arbeider med en brosjyre “Demens i Ullern Bydel. Tilbud og etterspørsel for personer med demens”. Vi planlegger en panèldebatt der professor K. Engedal vil informere om sykdommen. Ullern bydel er bedt om å stille med en representant, men vi har ikke fått noe svar enda. Vi håper også å få en representant fra pårørende til å fortelle om sine erfaringer. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernchaussèen 11D. Tid: Tirsdag 9 november 2010 kl. 18.

SATS – SENIORTRIM. Vi vet alle at fysisk aktivitet er viktig for seniorer. Det blir omvisning i lokalene til SATS med informasjon om tilbud til medlemmer av Seniorsaken. Arrangementer er i samarbeid med Seniorsaken Vestre Aker. Sted: Njårdhallen. Tid: Torsdag 18 november kl. 13.

Alle våre møter er åpne. Vi håper at mange finner veien. Ta gjerne med kjente.

Med vennlig hilsen
Ernst Hansen-Tangen, leder Seniorsaken Ullern