SOS fra Nordland!

Pressemelding fra Seniorsaken 21. oktober 2008
Nye SOS-meldinger fra Nordland. Igjen gjelder det Ballangen kommune, denne gang i selskap med Hattfjelldal kommune. Begge kommuner nekter syke og hjelpeløse gamle damer fast plass på sykehjemmet – åpenbart ut fra økonomiske hensyn. Medmenneskelighet og respekt er passé i hverdags-Norge.

Lilly Kornelia Olsen (94) har i dag fått korttidsopphold på Ballangen sykehjem. Hun har lenge vært kasteball for kommuneadministrasjonen, som hevder at hun er for frisk til å få fast plass. Listen er lagt lavt i Ballangen.

Fastlegen og kommunelegen i Ballangen er samme dame, hun heter Anne Dalberg. Hun bruker kommunehelseloven til å innvilge korttidsplass på sykehjem og den samme begrunnelsen til å avslå langtidsplass! Det gjorde hun for noen måneder siden med Hjørdis Utnes (98) og kort tid etter med Kaspara Mathisen (94).

Lilly Kornelia Olsen har som sine medsøstre blitt flyttet frem og tilbake mellom korttidsplasser på sykehjemmet og egen bolig. Ved tidligere anledninger da Seniorsaken påtalte urimelighetene i Ballangen kommunes omgang med kommunehelseloven, endte det med at ordfører Anne Rita Nicklasson brukte sin styringsrett og innvilget plass. Lite tyder på at omsorgsarbeidet i Ballangen kommune er kommet i bedre gjenge siden den gang. Seniorsaken er nå spent på om kommunepolitikerne i Ballangen er fornøyd med at kommunelegen opererer som kork i systemet, eller om de er villige til å gi eldre borgere den omsorg som de er berettiget til etter loven. Sønnen, Knut Olsen, og Seniorsaken, aksepterer ikke en ny hjemsendelse. Nå skal Lilly ha fast plass!

En tilsvarende sak gjelder Olga Juliussen (92) i Hattfjelldal kommune. Hun klarer ikke å bevege seg uten hjelp. Likevel har hun ikke fått langtidsplass på sykehjemmet i Hattfjelldal, men har måttet bo alene i en omsorgsleilighet i bygda. Hun og hennes pårørende har gitt Seniorsaken fullmakt til å føre saken overfor kommunen. Etter å ha kontaktet hjemmesykepleien, har Seniorsaken fått bekreftet at det eneste alternativet for Olga er fast sykehjemsplass. Seniorsaken har konfrontert ordfører Asgeir Almås med situasjonen. I dag er hun igjen overført til korttidsplass ved sykehjemmet. Olga, hennes datter og Seniorsaken aksepterer ikke at den gamle damen skal behandles som kasteball for kommuneadministrasjonen. Nå skal også Olga få fast sykehjemsplass!

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.


For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22364302 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67563099/9241 1868.