Skjebnetime på Eidsvoll

– Inntakskomiteen på Eidsvoll avgjør Ruth Hermansens skjebne i morgen kl. 12.00!
Omsorgsskandalen på Eidsvoll går inn i en ny fase. Tirsdag 24. juni avgjør inntakskomiteen i Eidsvoll kommune Ruth Hermansens (90) videre skjebne.

Akershus Sentralsykehus har tidligere forsikret Seniorsaken om at Ruth Hermansen ikke vil bli utskrevet uten at sykehuset har garantier for at den gamle damen får et fullverdig omsorgstilbud av Eidsvoll kommune. Etter Seniorsakens mening betyr det sykehjemsplass.

Seniorsaken avslører: 23. juni 2008

Seniorsaken har politianmeldt Eidsvoll kommune for omsorgssvikt overfor Ruth Hermansen. Representanter for Seniorsaken vil være tilstede ved en eventuell utskrivning for å forsikre seg om at kommunen gjør det alle nå forventer at den skal gjøre.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868.