Skandalen i eldreomsorgen fortsetter…

Tallrike skandaløse og uverdige forhold i eldreomsorgen blir rapportert til Seniorsakens SOS-telefon hver eneste dag. Samtidig ser det ut til at norske kommuner er villig til å krysse både grensene for anstendighet og human behandling av eldre.

Pressemelding fra Seniorsaken 27. november 2007

I Oslo fastholder Oslo kommune at Solveig Strandli på 93 år skal sendes hjem fra Diakonhjemmet sykehus til tom leilighet i morgen. Kommunen har igjen avslått søknad om sykehjemsplass. Solveig er nesten blind og hører minimalt. Hun ble innlagt på Diakonhjemmets sykehus etter et fall, og er ikke i stand til å klare seg selv. Datteren, Eli Aall, sitter i rullestol og er for tiden på Sunnaas sykehus. Solveig har ingen andre pårørende. Seniorsaken anker til fylkesmannen og vurderer søksmål.

Da Ballangen kommune i Nordland ville sende Hjørdis Utnes, født 22. mars 1910, hjem til sin omsorgsbolig hvor det bor fire beboere (gjennomsnittsalder 91 år), reagerte Seniorsaken med anke og trussel om politianmeldelse. Hjørdis har vært på et korttidsopphold på Ballangen sykehjem etter et lårbensbrudd. Hun er ikke i stand til å ivareta sine nødvendige medisinske eller praktiske behov i hjemmet, og hun har ingen nærstående som kan ta dette ansvaret. Sønnen Torbjørn Utnes (67) er bekymret. Etter at Seniorsaken grep inn, ble det opplyst fra kommunen at vedtaket om hjemsendelse var stoppet i påvente av at saken skal behandles i den kommunale klagenemda. Vedtaket ble imidlertid opprettholdt og hjemsendelsen iverksatt 27. november. Seniorsaken har rettet en klage til fylket. I kveld sitter en gammel dame alene hjemme og er livredd.

I bydelen Åsane i Bergen sitter Thea Amanda Andersen, født 7. mai 1904, alene i enebolig. Thea Amanda er 90 prosent blind, døv på det ene øret og hører nesten ikke på det andre. Hun har søkt om sykehjemsplass og fått avslag. Sønnen, Johnny Andersen, bor i Ulset kommune utenfor Bergen og er meget bekymret. Etter at Seniorsaken engasjerte seg, kan bydelen fortelle at hun nå står på venteliste som nummer én!

Parallelt har det dukket det opp en ny sak i Bergen. Guro Hansen, 82, har vært innlagt på Haukeland Universitetssykehus og deretter overført til korttidsopphold på Adventistkirkens sykehjem. Mot sin vilje ble hun i dag, 27. november, sendt hjem alene i drosje etter vedtak i bydelen. Hjemme i bygården sto heisen, slik at hun måtte bæres opp trappene til fjerde etasje. Seniorsaken klager på vedtaket.

Hvor lenge skal denne galskapen fortsette?

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.