Skandalen i eldreomsorgen fortsetter…

– Hjemmesykepleien grep inn – Guro Hansen blir innlagt på sykehus!

NRK Dagsrevyen viste i går hvordan Guro Hansen, 82, ble båret opp trappen i rullestol fordi heisen sto i bygården der hun bor.

Pressemelding fra Seniorsaken 28. november 2007

Den gamle damen har vært innlagt på Haukeland Universitetssykehus, men ble etter et korttidsopphold på Adventistkirkens sykehjem, mot sin vilje i går, 27. november, sendt hjem alene i drosje etter vedtak i bydelen. Hun var nektet sykehjemsplass.

I dag innså hjemmesykepleien i Bergen at hun var for syk til å bo hjemme alene, og tilkalte ambulanse. Guro Hansen ble i kveld innlagt på sykehus.

I mellomtiden har Seniorsaken sendt klage på avslag om sykehjemsplass og hjemsendelse av Guro Hansen til Forvaltningsenheten Ytrebygda, Postboks 93 Sandsli, 5862 Bergen. Klagen tar utgangspunkt i kommunens plikter etter kommunehelsetjenesteloven § 2-4.

Grunnlaget for klagen er det faktum at Bergen kommune ikke er i stand til å ivareta Guros medisinske eller praktiske behov i hennes hjem. Bergen kommune må derfor straks tilby Guro plass i en av kommunens relevante døgnbemannede institusjoner.

Tallrike skandaløse og uverdige forhold i eldreomsorgen blir rapportert til Seniorsakens SOS-telefon hver eneste dag. Samtidig ser det ut til at norske kommuner er villig til å krysse både grensene for anstendighet og human behandling av eldre.

Hvor lenge skal denne galskapen fortsette?

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no


For ytterligere informasjon:
Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22364302 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.