Seniorstorm mot Telenor-gebyr!

15.05.09 Pressemelding. Seniorsakens sekretariat har i løpet av en uke mottatt hundrevis av henvendelser fra seniorer som er skuffet og forbannet over at Telenor nå innfører 35 kroner i fakturagebyr for alle som ikke kan benytte seg av nettbank.

Telenor er riktignok ikke alene om å pålegge et fakturagebyr blant teleleverandørene. De som lufter sin harme overfor Seniorsaken, er fullt klar over det. De insisterer imidlertid på at Telenor står i en særstilling:

– Det er vi og vår generasjon som har bygget opp Telenor og som har vært trofaste i alle år. Nå vil de straffe oss fordi vi ikke har fulgt med inn i dataalderen?

Mange har klaget til Telenor. En dame har fortalt at konsulenten hun snakket med hos teleleverandøren begrunnet gebyret med omtanke for miljøet. Mindre papir ville gi lavere CO2 utslipp. – En god unnskyldning, men neppe sannferdig, kommenterte damen. En annen dame fortalte at hun der og da fikk et avslag på den årlige telefonregningen på kroner 300 som kompensasjon for gebyret.  – Men hun måtte ikke fortelle det til noen, det er bare de som ber om det som får! Seniorsaken bringer med glede nyheten videre.

Seniorsaken støtte de som nå raser mot Telenor og har skrevet brev til ledelsen i selskapet. Etter vår mening må det være galt å legge gebyr på seniorene, som har vært selskapets ryggrad i alle år. Telenor kan ikke forvente at 70 og 80-åringer skal skaffe seg PC og Nettbank. Avslaget på kroner 300 må derfor tilbys alle seniorer.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg, og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22121890/ 90866705 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099/9241 1868.