Seniorsakens nyhetsbrev september 2011

Seniorsakens Nyhetsbrev – September 2011

Seniorsaken i valgkampen

Valgkampen var i høy grad preget av temaet eldreomsorg. Seniorsaken bidro sterkt til å
sette dagsordenen, finne frem til saker og holde temperaturen oppe. Vi var
svært synlige i media med en lang rekke intervjuer og opptredener i fjernsyn og
radio i tillegg til dagspressen. Seniorsakens Tore Henning Larsen deltok
blant annet som ”publikumsdebattant” under NRKs omreisende valgdebatt fra
Stokka sykehjem i Stavanger i dag 29. august. Seniorsakens lokallag markerte
vår aksjonsdag 31. august med standsaksjoner og møter mange steder i landet.
Parolene er ”Sykehjemsplass når man trenger det!” ”Seniorene avgjør valget –
stem på seniorvennlige partier!”.  ”Alderdommen er ungdommens fremtid!” Alle partier forpliktet seg til å sørge for en god eldreomsorg. Seniorsaken kommer til å følge dem tett.

KS advarer mot kvalitetsbedringer

Først ute til å slå kaldt vann i blodet på seniorene, var sjeføkonom i Kommunenes Sentralforbund, Per Richard Johansen. I et intervju med Dagens Næringsliv den 13. september hevder han at politikernes løfter om en bedre eldreomsorg kommer til å gi en alvorlig bakrus. Han sier i klartekst at hvis kvaliteten på tjenestene øker fra dagens nivå, vil det måtte skje en kraftig bråbrems når de store etterkrigskullene når omsorgsalderen.  Byrden vil bli for stor selv med Norges gode økonomi, med dramatiske kutt som resultat.
Krisen vil inntreffe mellom 2020 og 2030. Da er konsekvensen at det vil bli enda vanskeligere å få sykehjemsplass, samt at brukerbetalingen vil måtte bli betydelig større.

Tore Henning og DaCapo-show i Lavangen ga minst 12 nye medlemmer

Salangen og Lavangen kommune har fått midler fra Den Kulturelle Spaserstokken og inviterte like godt til Seniortreff på Fjellkysten Hotel 10. september. Oppmøtet og stemningen var formidabel og Seniorsaken fikk minst 12 nye medlemmer, de fleste familiemedlemmer – så tallet nærmer seg 24! Tore Henning Larsen var foredragsholder og Seniorsakens Vidar & Phillip holdt sitt snart verdensberømte “Da Capo-show” til stor jubel.

Alle de 100 billettene var forhåndssolgt, og vel så det. Opptellingen viste at det var solgt 106 billetter, og enda hadde man venteliste. Mange måtte vandre slukøret hjem, og gikk glipp av en deilig 3 retters middag i praktfulle omgivelser med god stemning.

Eva Hagen fikk sykehjemsplass

Eva Hagen (87) er syk, kan knapt bevege seg, har åpne sår, kan ikke stelle seg selv og er engstelig og redd. Likevel ble hun plassert i en kommunal leilighet av Søndre Land kommune – kommunen innvilget imidlertid dagplass på sykehjemmet. Transporten morgen og kveld medførte store påkjenninger. Familien fortvilte. Barn og barnebarn engasjerte seg og ba Seniorsaken om hjelp. Resultatet ble meget bra: Eva Hagen fikk etter kort tid langtidsplass på Hovli sykehjem. Familien takker Seniorsaken og sier: ”Lykke til i videre arbeid fremover dere gjør en god og viktig jobb.”

Seniorsaken Harstad krever svar

Seniorsaken Harstad arrangerte 31. august et åpent møte om eldreomsorg. Invitasjon var sendt til samtlige politiske parti i kommunen, og alle, unntatt Kystpartiet, takket ja. Temaet for kvelden var «Rammene for eldreomsorgen i Harstad kommune de neste 4 årene». Partiene lovte det vanlige, de oppførte seg pent og ”reiv ikke kjæft”. Det var tydelig
at det nærmet seg valget.

Aksjoner ga mange nye medlemmer i Vestre Aker

Seniorsaken Vestre Aker vervet 8 nye medlemmer under et åpent møte på Vinderen seniorsenter, den 25. august. Det ble også vervet 14 nye medlemmer under foredraget til Harry Martin Svabø den 31. august, denne gang på Røa eldresenter.

Bli med på ”Seniortrimmen” i Vestre Aker

Seniorsaken Vestre Aker inviterer til «SENIORTRIMMEN» på Røa Eldresenter. Første gang: torsdag 29. september kl 15.00 – 16.00. «Seniortrimmen» arrangeres hver torsdag i hele 12 uker. Kursavgiften er kun kr 420,00. Enkel trening med hovedvekt på oppmyking, styrke og ballanse. Påmelding snarest og innen 28. september til: telefon 905 80 272 eller 916 01 588. e-post; else.holthe.møll@communicator.no

Åpent møte i Seniorsaken Harstad 20. september

 Seniorsaken Harstad arrangerer åpent møte tirsdag 20. september kl 18.30 i  aktivitetssenteret på Sama. Kveldens foredragsholder er psykomotoriker og fysioterapeut Gudrun Øvreberg, og temaet for kvelden er ”Hva er psykomotorisk fysioterapi?” Gudrun Øvreberg er en av få fysioterapeuter som åpner døren til sitt institutt og gir andre innblikk i sin psykomotoriske behandling. Sammen med en del kolleger har hun laget en seks timer lang film fordelt på fire DVDer. Tittelen er «Gudrun Øvreberg – et liv i bevegelse». Øvreberg er opptatt av sammenhengen mellom muskulær anspenthet og plager. I denne sammenhengen trekker hun linjer til eldre mennesker og forebygging av fall. Seniorsaken håper på stor oppslutning om et spennende tema. Etter foredraget gis det rom for spørsmål og diskusjon. Det blir kunstnerisk innslag og salg av kaffe og kaker. Velkommen til en interessant kveld!

Eldredagen 1. oktober

Lørdag 1. oktober 2011 fra klokken 16.00 – 18.00 er det 5. året på rad vi i Seniorsaken har gleden av å være medarrangør for markeringen av Den internasjonale Eldredagen i Oslo Rådhus. Ordfører Fabian Stang og byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug kommer.
Lise Fjeldstad, Kine Hellebust og Benny Borg kommer. Foredragsholder er Seniorsakens
Odd Grann, leder av Det Sentrale Eldreråd. Programlederen er selvsagt vår egen
Vidar Lønn-Arnesen. Bare for å nevne noen. Adgangstegn får du i Seniorsakens
sekretariat i Bygdøy allé 5. Telefon 22 121 890. Kommer du?

Protest fra eldrerådene

Følgende protest ble sendt statsministeren 9. juni i år: ”Det rettes en henvendelse til Statsministeren om den forskjellsbehandling av eldre pensjonistpar som er oppstått som en følge av pensjonsreformen. Personer som var pensjonistpar/samboere før 1.1.2011 blir
trukket 15 % av sine pensjoner, mens nye pensjonister etter 1.1. 2011 får full pensjon. Vi kan ikke akseptere denne forskjellsbehandling, og vi krever at pensjonistpar fra før 1.1.2011 også får 100 % av sin pensjon. Vi krever samtidig at trygdeavgiften for pensjonsinntekter settes tilbake til 3 %. Med pensjonsreguleringen fra 2011 blir pensjonistenes lønnsutvikling dårligere i forhold til lønnstakernes med 0.75 %. Vi krever at denne forskjellsbehandling oppheves.” Avsender var eldrerådene i de åtte største byene i Norge.

Senioropprør i Bærum!

Seniorenes opprørsmøte i Bærum med fokus på pensjonene, ble en braksuksess med fullt hus (ca. 180 pensjonister). Det ble holdt på Stabekk kino med Senioropprør for  rettferdighet, verdighet, frihet og valgmuligheter med B. Christian Jenssen som arrangør. Aksjonen, som ønsker å bli landsomfattende, er en protest mot pensjonsreformen der staten har bestemt at pensjonistenes årlige tillegg skal underreguleres med 0,75 prosent hvert år. Lokalavisen Budstikka forstår pensjonistenes indignasjon og skriver på
lederplass 16. juni: ”Det er ikke lang tid igjen til valget. Oss bekjent innebar ikke pensjonsreformen at pensjonistene fikk inndratt stemmeretten.”  Som Carl I. Hagen (Frp) kommenterte opprørsmøtet i et intervju med Budstikka – ”Det var en tilsvarende stemning som Saga-møtet da FrP ble dannet”. De fremmøtte pensjonister var rasende over
pensjonsforliket og andre vedtak som svekker pensjonistenes rettigheter.

Seniorsaken med stand på Alzheimerdagen 21. september

Vi skal delta med stand på “Alzheimerdagen” 21. september i Oslo Røde Kors lokaler. Arrangementet er en årviss samling av fagfolk, der Seniorsaken deltar for å informere fagpersonellet om vårt arbeid.

Seniorsakens Ledermøte 2011

Seniorsakens ledermøte 2011 vil finne sted 6-7. oktober på Hamresanden ved Kristiansand Samtidig med at Seniorsaken Kristiansand avvikler sin Minimesse.

Har du problemer med å betale for medlemskapet i Seniorsaken?

Flere medlemmer har hatt problemer med å betale medlemskapet i Seniorsaken. Problemet skyldes sannsynligvis at vi har valgt ny systemleverandør – med påfølgende nytt kontonummer for innbetalingen. Har du hatt problemer kan det hende du har valgt
å benytte vår gamle konto for innbetalingen? I så fall vil ikke systemet godta
dette sammen med oppgitt KID nummer. Prøv å taste inn KID nummeret samt det
kontonummeret som står oppgitt på fakturaen. Da skal det virke. I motsatt fall ber vi deg ta kontakt med oss igjen.

Høstprogram for Seniorsaken Skedsmo

Spennende temaer i Seniorsakens Skedsmos høstprogram: Onsdag 12. oktober kl 13.00: Representant fra Brødrene Dahl: ”Funksjonelle baderom” for eldre.

Onsdag 16. november kl. 13.00: Helene Hallingtorp: Sykehjemstjenesten i Skedsmo.

Onsdag 14. desember kl. 13.00: Odd Grann: ”Bry-seg-om–naboer”, tar med godt humør inn i alderdommen. Julemøte. Møtene holdes som vanlig på Skjetten Fritidssenter, (Jolly), Landskronavei 513, Skjetten.

Seniorsaken Frogner inviterer til stiftelsesmøte 3. oktober!

Bydel Frogner er en sammenslåing av tidligere bydel Bygdøy-Frogner og bydel Uranienborg-Majorstuen. Stiftelsesmøtet er bestemt lagt til 3. oktober, sannsynligvis i Nasjonalforeningens lokaler på Schafteløkken i nærheten av Frogner plass. Interimstyret består av Trygve Hirsch (922 28 302), Eli Koefoed Sletten (970 21 860), Bjørn Haugaard (958 90 709), Per-Odd Olsen (901 06 181), Wenche Aulie Olsen (474 55 728), Øystein Olsen og Gunnar Svendsen.

Tema møte om økonomi i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten har invitert medlemmene til et møte om ”Økonomi og pensjon”. Opprinnelig var møtet fastsatt til onsdag 28. september 2011 kl. 19 – 22 på Bygdestua i Østre Toten. Møtet er nå utsatt til senere i oktober. Ny innkalling kommer!

Odd Grann med ”Gode-Odds.no”

Etter å ha eksperimentert med nettstedet “viblireldre.no” i snart 5 år, har Odd Grann fått litt kunnskap om hvordan de sosiale medier virker i dagens Norge. Nettstedet fortsetter under  “viblie.no”, som er kortversjonen av navnet. I tillegg starter han opp et nytt nettsted, et bloggested som har fått navnet “Gode-Odds.no”, Odd Grann blogger om muligheter for god livskvalitet, livet ut.”  Velkommen inn på “Gode-Odds.no” – og velkommen med synspunkter og kommentarer.

Verv et nytt medlem til Seniorsaken – gjør det i dag!

Skal Seniorsaken få enda større gjennomslagskraft, må vi ha flere medlemmer. Derfor
er det viktig at alle som kan, engasjerer seg i vervearbeidet. Husk at vi gir vervepremier som takk for innsatsen!

Hvordan bør du argumentere?

Spør om din venn eller bekjente ønsker en anstendig helsetjeneste og omsorg for
eldre, syke mennesker, en lovgivning som hindrer at eldre blir presset ut av
yrkeslivet mot sine ønsker og en holdningsendring i samfunnet som sikrer at
eldre ikke diskrimineres eller mobbes til taushet i samfunnsliv og politikk?
Svarer vedkommende ja på dette, kan du henvise til medlemsfordelene som du
finner på ”medlemssidene” bakerst i Seniormagasinet.

Du kan melde inn nyvervede på vår hjemmeside www.seniorsaken.no, som e-post til seniorsaken@seniorsaken.no på telefon 22 121 890 eller i brev til sekretariatet i BA5.

Husk at vi gir vervepremier som takk for innsatsen! Trenger du vervemateriell, henvend deg til sekretariatet i BA5 på telefon 22 121 890.

Seniorsaken trenger flere frivillige

Seniorsaken trenger flere frivillige til å bemanne vårt sentralbord og utføre enklere kontorarbeid. Hos oss er miljøet hektisk og stimulerende, preget av mange hyggelige utfordringer. Lunsjen er god. Er du pensjonist og ønsker kontakt med et spennende miljø noen timer eller dager i uken, er du hjertelig velkommen til å kontakte Tore Henning Larsen på telefon 22 12 18 90. Snarest!

Ta i bruk hjemmesiden www.seniorsaken.no

Seniorsaken har en egen hjemmeside som fortløpende blir oppdatert. Her vil du finne nyheter om vårt arbeid, høringsuttalelser og dyptgående informasjon om ulike temaer fra
Seniorsaken sentralt og lokallagene. Du vil også få nyheter fra våre samarbeidspartnere og annonsører. Jo oftere du klikker deg inn på siden, jo mer attraktiv blir den som informasjons- og annonsemedium. Husk også på at Seniorsaken er på Facebook. Der er det også mulig å legge inn kommentarer og synspunkter.

Ny utgave – Kjøp Seniorhåndboka 2011!

”Seniorhåndboka 2011” er her fullt oppdatert på dine velferdsrettigheter og med mange nye og informative artikler om juss, økonomi og helse. Du kan sikre deg et eksemplar
ved sende en E-post til seniorsaken@seniorsaken.no merket ”Seniorbok 2011” med
navn og adresse. Prisen er kroner 100. Ved forsendelse kommer det porto og
ekspedisjonsgebyr i tillegg. Faktura følger med. Boken kan også kjøpes i vårt sekretariat i Bygdøy allé 5 eller gjennom våre lokallag.

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.
Opplys at du er medlem av Seniorsaken.

Nå kan du kjøpe Seniorjakken

Seniorsaken har fått produsert noen flotte jakker med Seniorsakens logo. Du kan nå kjøpe
Seniorjakken for NOK 500 (+ porto ved forsendelse) ved henvendelse til Seniorsakens
sekretariat på telefon 22 12 18 90.

Bli med Seniorsaken på Julecruise til København

Søndag 4. desember seiler vi nok en gang til København med DFDS. Ruth og Rolv
Wesenlund blir med Tove og Vidar Lønn-Arnesen, og Wenche og Phillip Kruse blir
med.

Bil med da vel, du også. Ring DFDS på telefon 21 62 10 00,  booking@dfdsseaways.no. Turkode: Seniorsaken. Gjør det i dag!

(ANNONSE)

Gi hjernecellene mosjon!

Vittig og krast om Judas, Napoleon og et ensrettet kulturliv! Seniors redaktør, Dag Bredal, har skrevet en novellesamling som utfordrer etablerte konvensjoner innenfor religion, juss, media, kunst, kultur, språk og økologi. Temaet er ”makt” i alle dens åpne og tilslørte former. Vittig og elegant snur Dag Bredal opp ned på vante forestillinger, ofte burlesk, men alltid med vidd, brodd og uventede vinklinger.

Dag Bredal: ”Det tapte landet – Judas og andre tekster”, Koloritt forlag, 2011.

123 sider. Pris kroner 175. Boken kan kjøpes i bokhandelen eller direkte fra forlaget www.kolofon.com. Du kan også sende en fax til 22 82 51 01
eller ringe 22 82 51 00, eller sende et brev til Koloritt, Nedre Slottsgt. 5,
0157 Oslo.