Seniorsakens nyhetsbrev oktober 2011

Seniorsaken er bekymret over den foreslåtte avvikling av fradraget for store sykdomsutgifter. Avviklingen skal skje over tre år og vil opphøre helt i 2015.

For 2012 opphører fradrag for utgifter til tannbehandling, boligtilpasning og transport.  For 2012,
2013 og 2014 vil bare de som fikk særfradrag i 2010 og 2011 kunne få særfradrag. For 2013 vil fradragets størrelse bli trappet ned til 67 % av fradragsberettiget beløp. For 2014 vil fradragets størrelse bli trappet ned til 33 % av fradragsberettiget beløp.

Kommunene får en økning i overføringene på 5 milliarder kroner. Midlene er imidlertid ikke øremerket, hvilket vil si at vi må overvåke kommunenes disponeringer.

Thorleif Holth ble Årets Hederssenior

Thorleif Holth (80) ble hedret som Årets Hederssenior 2011 under FNs Internasjonale
Eldredag i Oslo rådhus 1. oktober. Prisen fikk han for en strålende innsats som leder av Det Sentrale eldrerådet i Oslo, leder av eldrerådet i Bydel Bjerke, tillitsvalgt i Norges Pensjonistforbund, vararepresentant på Stortinget, bydelspolitiker for Arbeiderpartiet og klubbformann.

For femte år på rad har Seniorsaken hatt gleden av å være medarrangør for markeringen av Den internasjonale Eldredagen i Oslo Rådhus. Som ved alle tidligere anledninger ble dette en festdag med strålende underholdning, denne gang blant annet ved Lise Fjeldstad,
Kine Hellebust og Benny Borg. Foredragsholder var Seniorsakens Odd Grann, leder av Det Sentrale Eldreråd. Programlederen var selvsagt Seniorsakens egen Vidar Lønn-Arnesen. Beboerne ved Oslos sykehjem var gjester sammen med mange andre engasjerte seniorer.

Seniorsaken krever pensjonssparing som lønner seg!

Pensjonssparing er sparing med tap. Seniorsakenoppfordrer myndighetene til å bedre
betingelsene for sparing til egen alderdom ved å gjeninnføre banksparing med
skattefradrag og fjerne formuesskatten for normal pensjonssparing.

Risikofri avkastning er blitt avkastningsfri risiko. Dersom vi tar utgangspunkt i Skandiabankens innskuddsrente (flytende) på 2,8 prosent og tar med skatt på 28 %, formueskatt på 1,1 % (høy sats) og en prisstigning på 1,7 %, kommer du ut med en negativ rente (avkastning) på – 0,8 %. Med andre ord taper du penger ved å sette dem i banken.

Det samme gjelder i det tradisjonelle obligasjonsmarkedet. Den effektive renten på statsobligasjoner ligger i dag på mellom 1,4 og 2,3 %.

Fikk sykehjemsplass i Bergen likevel!

Holmfrid (100) sto i fare for å måtte flytte fra Bergen til Oslo for å få sykehjemsplass. Etter at TV2 kjørte saken, fant Bergen kommune plass likevel! Holmfrid har bodd i Bergen siden hun ble født for over 100 år siden. Den senere tiden har hun vært så syk at hun har vært innlagt på korttidsplass på sykehjem. Bergen kommune kunne imidlertid ikke love henne
permanent plass, kun hjemmesykepleie og opphold på sykehjem hver tredje uke.
Sønnen søkte derfor om sykehjemsplass i Oslo, der han selv bor. Oslo kommune
innvilget sykehjemsplass umiddelbart.  Etter Seniorsakens mening er det helsesituasjonen som må være avgjørende for om man skal ha sykehjemsplass eller ikke – og regelverket må være likt for hele landet.

En sykehjemsfadese i Harstad.

Kommunestyret i Harstad vedtok for flere år siden å bygge et nytt sykehjem med 72 plasser på nordsiden av byen. Planen er at bygget skal stå ferdig i 2014. Skandaløst nok
er det ikke avsatt nok penger til drift av alle de 72 plassene. Man risikerer at halvparten av rommene i det nye sykehjemmet blir stående tomme!

Bli med på stort folkemøte i Halden 16. november!

”DaCapo på Grensen!” Eldres syn står på dagsorden under Seniorsakens
og Seniorsaken Østfolds folkemøte den 16. november klokken 1800 i Konsertsalen i Thon Hotel, Halden. Foredragsholder er overlege Lars Håkon Berger, Sykehuset Østfold, som vil
snakke om synsproblemer i eldre år med hovedvekt på aldersrelatert våt makula
degenerasjon (AMD).   ”DaCapo på Grensen” er et show med Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse. Møteleder er Tore Henning Larsen.

Møt opp og bli kjent med Seniorsaken. Ta med venner og bekjente og hjelp oss å skaffe nye medlemmer. Gratis entré, kaffe og wienerbrød. Møtet er sponset av legemiddelfirmaet Novartis. Velkommen!

Bli med Seniorsaken på Julecruise til København

Søndag 4. desember seiler vi nok en gang til København med DFDS. Ruth og Rolv
Wesenlund blir med Tove og Vidar Lønn-Arnesen, og Wenche og Phillip Kruse blir med.

Bli med da vel, du også. Ring DFDS på telefon 21 62 10 00,  booking@dfdsseaways.no. Turkode: Seniorsaken. Gjør det i dag!

Vellykket stiftelsesmøte i Seniorsaken Frogner!

Bydel Frogner er en sammenslåing av tidligere bydel Bygdøy-Frogner og bydel Uranienborg-Majorstuen. Stiftelsesmøtet fant sted 3. oktober i Nasjonalforeningens lokaler på Schafteløkken. Styret består av Per-Odd Olsen, styreleder, Eli Kofoed Sletten, nestleder, Else Marie Aarum, styremedlem/kasserer/sekretær, Ellen Måsøval, styremedlem, Bjørn Haugaard, styremedlem/valgkomité, Arne Brusgaard, vara, Kjell Horn, vara og Reno Lines, revisor.

Nytt Seniorlag i Groruddalen

Stiftelsesmøtet i Bjerke lokallag fant sted på Årvoll Eldresenter 20. september. Det ble et møte med en frisk og positiv debatt. Det ble valgt følgende styre: Edel Knapper, styreleder, Gerd Jøndal, sekretær, Bjørg Johansen og Evelyn Bøe, begge styremedlemmer og Kristian Nordby og Rigmor Irene Olsen, vararepresentanter.

Vellykket møte om økonomi i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten arrangerte temamøte 5. oktober på Bygdestua i Østre Toten. Dette temamøtet handlet om økonomi og pensjon for fremtidige og dagens pensjonister. Deltagerne fikk mye og god informasjon om hvordan vi alle kan bruke forskjellige virkemidler til å få en god pensjonstid. Odd Fjellby fra Toten sparebank og Kai
Henning Stensrud fra NAV var kveldens foredragsholdere. De hadde mange gode råd
– spesielt til dem som har liten pensjon, men sitter med mye verdier i hus og
hytte ol. F eks: ”Ta opp lån og bruk pengene på noe dere har lyst på”. Undersøkelser
viser at pensjonister i dag er ikke så opptatt av at det skal være igjen noe å arve. Hele 60 % mener imidlertid at økonomisk trygghet er viktig. Pensjonister i dag har liten gjeld, og er villige til å bruke litt av sin formue til bil, reiser, personlig pleie og gode matvaner. Det vil bli store endringer i pensjonsordningen i årene som kommer – det meste negativt. Veien til
pensjonsalderen er kort. Kun 1 av 5 blir i arbeid til oppnådd pensjon – i dag er snittalder for pensjonering 56-57 år. Når pensjonsalderen nærmer seg – ta kontakt med NAV og din BANK- de kan gi gode råd.

Posten øker bladportoen med skandaløse 15 %!

Seniorsakener avhengig av et godt forhold til Posten. Dessverre er ikke Posten avhengig av et godt forhold til oss. Derfor setter statsmonopolet opp våre portoutgifter med hele 15 % fra 1. januar. Bare for distribusjonen av Seniormagasinet vil det koste oss minst kroner 100 000 ekstra. Etter vår mening er det uhørt at en monopolbedrift øker satsene så mye fra ett år til et annet. Det bør få konsekvenser for monopolet.

Verv et nytt medlem til Seniorsaken – gjør det i dag!

Skal Seniorsaken få enda større gjennomslagskraft, må vi ha flere medlemmer. Derfor er det viktig at alle som kan, engasjerer seg i vervearbeidet. Husk at vi gir vervepremier som takk for innsatsen!

Hvordan bør du argumentere?

Spør om din venn eller bekjente ønsker en anstendig helsetjeneste og omsorg for
eldre, syke mennesker, en lovgivning som hindrer at eldre blir presset ut av yrkeslivet mot sine ønsker og en holdningsendring i samfunnet som sikrer at eldre ikke diskrimineres eller mobbes til taushet i samfunnsliv og politikk? Svarer vedkommende ja på dette, kan du henvise til medlemsfordelene som du finner på ”medlemssidene” bakerst i seniormagasinet.

Du kan melde inn nyvervede på vår hjemmeside www.seniorsaken.no, som e-post til seniorsaken@seniorsaken.no på telefon 22 12 18 90 eller i brev til sekretariatet i BA5.

Husk at vi gir vervepremier som takk for innsatsen! Trenger du vervemateriell, henvend deg til sekretariatet i BA5 på telefon 22 12 18 90.

Seniorsaken trenger frivillig pensjonsekspert

Interessen for pensjoner er stor, og vi trenger eksperter. Har du jobbet med pensjon hos NAV, forsikringsselskap eller har skaffet deg gode kunnskaper om temaet på annen måte? Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 22 12 18 94. Snarest!

Seniorsaken trenger flere frivillige

Seniorsaken trenger flere frivillige til å bemanne vårt sentralbord og utføre enklere
kontorarbeid. Hos oss er miljøet hektisk og stimulerende, preget av mange hyggelige utfordringer. Lunsjen er god. Er du pensjonist og ønsker kontakt med et spennende miljø noen timer eller dager i uken, er du hjertelig velkommen til å kontakte Tore Henning Larsen på telefon 22 12 18 94. Snarest!

Ny utgave – Kjøp Seniorhåndboka 2011!

”Seniorhåndboka 2011” er her fullt oppdatert på dine velferdsrettigheter og med mange nye og informative artikler om juss, økonomi og helse. Du kan sikre deg et eksemplar for kr. 100.- Ved forsendelse kommer porto og ekspedisjonsgebyr i tillegg. Faktura følger med. Boken kan også kjøpes i våre sekretariat i Bygdøy allé 5 eller gjennom våre lokallag.

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.
Opplys at du er medlem avSeniorsaken.

Sex for eldre – ta ikke med TV2!
I Tyskland blir bordeller spesielt tilrettelagt for eldre. I Charlottenburg-distriktet utenfor den tyske hovedstaden Berlin har flere bordeller den siste tiden blitt tilrettelagt for kunder som har passert pensjonsalderen. Ombyggingen av bordellene er et grep for å imøtekomme den stadig voksende gruppen av eldre tyskere. Ideen er på samme tid lansert som et profesjonelt alternativ for å imøtekomme den dramatiske økningen av seksuelle
tjenester som tilbys av amatører, ikke minst på internett. I følge den tyske avisen ”Tagespiegel” har personalet fått spesialopplæring for å ta imot eldre og uføre kunder.  Bordellvirksomhet er lovlig virksomhet i Tyskland og bransjen sysselsetter ca 150 000 offisielt registrerte prostituerte. Alle registrerte betaler skatt og har tilsvarende
rettigheter til velferdsgoder som andre arbeidstagere.