Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag

Lokallaget ble stiftet 26. februar 2009.

Med utgangspunkt i Seniorsakens visjoner og mål vil vi arbeide for at kommunenes seniorer får et helhetlig velferds – og helsetilbud, og at deres kulturelle og sosiale interesser blir ivaretatt og fulgt opp på alle nivåer.

Det avholdes 4 medlemsmøter i året, fordelt på de 3 kommunene.

Vi ønsker også å fremme samarbeid med andre frivillige organisasjoner som arbeider innenfor samme felt.

Ta gjerne kontakt dersom du har noe på hjertet som gjelder seniorer i din kommune.


Bilde: Styret i lokallaget på besøk i Bygdøy Alle. Marit Heni var ikke til stede.

Styret i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum.

Leder
John Gisle
Bakke Trondheimsv. 34, 2040 Kløfta.
Tlf 63 98 08 17
E-post: jogi-ba@online.no

Nestleder/sekretær
Britt Saga
Postboks 76, 2031 Nannestad.
Tlf 63 99 77 07
E-post: britt.saga@online.no

Kasserer
Einar Bekvik
Olstadmoen 19 A, 2040 Kløfta.
Tlf 63 98 12 44
E-post: eibekvik@online.no

Styremedlem
Marit E. Heni
Henivegen 2022 Gjerdrum.
Tlf 63 99 05 47
E-post: m-heni@frisurf.no

Styremedlem
Kirsten Johnsen
Otervegen 1, 2030 Nannestad.
Tlf 63 99 53 04
E-post: Kirstj2@online.no

Styremedlem
Kolbjørn Puntervoll-Pedersen
Torshov Østre, Grønlund, Nittebergv. 2022 Gjerdrum
Tlf 63 99 22 44
E-post: kopunter@tele2.no

Varamedlem/leder arrangement komitéen

Aase Flatland
Løvsangerbakken 28D, 2032 Maura.
Tlf 90 94 90 05
E-post: aas-fla@online.no