Seniorsaken Spania har fått interimsstyre

Seniorsaken Spania har holdt det første interimsstyremøte.
Styremedlemmer er:
John Haavardsholm, sykepleier og driver et hyggelig hjem for eldre, tlf 0034 965894070/ mobil 619 274 038, epost Villativoli@telefonica.net
Hanne M. Rosen, pensjonist tidligere rektor, tlf 0034 966864461/ mobil 687 201 497, epost hanne-rosen@hotmail.com.
Gunnar E. Lund er sekretær, epost gelund@wipred.com, tlf 0034 966 814 246.
Randi Heggertveit er leder, tlf. 0034 965 890 865/mobil 678 672 369, epost elefanten@gmail.com.