Seniorsaken sier nei til kvotering

Under dagens stortingsbehandling av St. meld nr 6 (2006-2007) Om Seniorpolitikk. Seniorane – ein viktig ressurs i norsk arbeidsliv, ble det fra Arbeiderpartiet fremmet forslag om kvotering av seniorer i offentlig virksomhet. Seniorsaken er motstander av kvotering og ber Stortinget avvise forslaget.

All type forskjellsbehandling innebærer en fortsettelse av diskrimineringslinjen. Kvotering vil bekrefte myten om seniorer som mindre effektiv arbeidskraft og føre til en stakkarsliggjøring av arbeidstakere over 50 år.

Hva vi trenger er en politikk som bidrar til at mytene om seniorer i yrkeslivet blir erklært døde og maktesløse en gang for alle. Seniorsaken har i en uttalelse til Stortinget i anledning St. meld nr 6 bedt om at man straks fjerner 70-årsgrensen og alle andre lovbestemte grenser for yrkesdeltagelse. Det må alltid være det enkelte individ og dets kompetanse, evner og muligheter som setter grensene. Svært mange mennesker har gjort sitt ypperste i høy alder. Den muligheten skal ikke stanses ved lov eller forskrift.

Vi ber derfor Stortinget fjerne alle lovmessige stengsler for at arbeidsføre mennesker kan forbli i jobb, samt lov forby alle tariffbestemte eller firmaspesifikke aldersgrenser som ikke har sakelig grunn.

Pensjons, trygde og skattesystemet må endres, slik at det lønner seg å stå i jobb. Stortinget må legge til rette for at det lønner seg for pensjonister å arbeide, også AFP-pensjonister. Alle pensjoner må gis med angrefrist – det må være mulig å gå tilbake i yrkeslivet, helt eller delvis, for den som ønsker det, uten at dette medfører tap av rettigheter. Som en god start må Stortinget fjerne de urimelige inntektsbegrensningene for pensjonister i alderen 67 til 70 år.