Seniorsaken sier nei til 70 års aldersgrense for meddommere!

Flertallet på Stortinget har vedtatt en aldersgrense på 70 år for meddommere. Det betyr at eldre mennesker ikke lenger får opptre i rettssalene her i landet hverken som lekdommere eller jurymedlemmer. Det eneste partiet som stemte imot var Fremskrittspartiet.

Pressemelding fra Seniorsaken – 24. oktober 2007

Seniorsaken protesterer. Stortingsflertallet har med dette igjen bekreftet den skadelige tredelingen av samfunnet i Det forberedende livet, Det yrkesaktive livet (selve livet) og Det forhenværende livet.

-Aldersgrenser er en uting, sier Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen. Livserfaring er både en viktig og nødvendig komponent ved enhver domstolsbehandling. Det er ikke alder, men habilitet og skikkethet som skal være avgjørende for å delta som meddommer eller jurymedlem.

Seniorsaken er motstander av alle aldersgrenser som setter begrensninger for eldre mennesker. Hvert menneske skal i et godt samfunn bedømmes individuelt ut fra sine egne fysiske og psykiske forutsetninger. Å nekte seniorer adgang til å være meddommere, betyr en ekskludering av eldre fra samfunnslivet samt et stempel på alle eldre for ikke å være tilregnlige.

Seniorsaken ber Stortingsflertallet om å omgjøre vedtaket.


Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt advokat Audhild Freberg-Iversen på telefon 22 36 43 02, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 92 41 18 68.