Seniorsaken Rogaland


Seniorsaken på NRK Rogaland

Den 22. mai 2007 ble Seniorsaken Rogaland formelt opprettet som en lokalavdeling.
Rogaland er en av de største lokalavdelingene.
Seniorsaken har som mål å arbeide i forhold til politikere og organisasjoner for å fremme en god senior- og eldrepolitikk.

Hovedsatsingsområder er :
Helse og omsorg
Deltakelse og tilhørighet
Arbeidsliv

Organisasjonens mål og motto er: ”Samme verdi og like rettigheter uansett alder”.

Lokalavdelingen i Rogaland vil arbeide innenfor de samme områdene og ut fra det samme mottoet. Vi vil følge valgløftene fra høstens kommunevalg og oppfølgingen av disse i ettertid. Vi tar også opp og forfølger saker som vi ser omtalt eller som meldes til oss, der enkeltpersoner eller grupper opplever seg urettferdig eller uverdig behandlet av offentlige etater og myndigheter.
Så vil tiden vise hvilke saker som blir aktuelle og hva vi kan bidra med.

Styret i Seniorsaken Rogaland og kontaktpersoner
Du kan kontakte hvem du vil av styremedlemmene med en hvilken som helst problemstilling i forhold til seniorer.
Du vil få hjelp, av hvem og hvilken type hjelp blir vi enige om. Ingen av oss kan alt, men Seniorsaken har bred kompetanse og kan det meste.
Styret og kontaktpersoner finner du her.

Bli medlem i Seniorsaken og få tilgang til mange tusen års kunnskap og erfaring!
Vi trenger alltid mer kunnskap, bli med!
Passive medlemmer er hjertelig velkomne.
Vil du være litt eller mye aktiv, fortell oss hva du kan bidra med, vi trenger alle.

For å kunne informere våre medlemmer om aktuelle saker ønsker vi e-post adressen din. Send denne til seniorsaken@seniorsaken.no
Denne vil kun bli brukt internt til informasjon.

Seniorsaken, avd Rogaland v/ Aasta Barkved Støylen,
Dalsetveien 69M 4018 Stavanger