Seniorsaken Rogaland kjemper for b-sykehus i Sandnes!

Les innlegget i Sandnesposten av Seniorsakens Olaf Høie, innlegg i Stavanger Aftenblad av Seniorsakens leder Aasta Barkved Støylen og omtale ifra Sandnes bystyre i Stavanger Aftenblad ” Sandnes sykehus blir eldresenter”

Klikk på linkene for å åpne vedlegget i pdf-format.

Avisartikkel 1

Avisartikkel 2