Seniorsaken innleder «Folkeaksjonen 2013» på Notodden 1. desember!

Seniorsaken innleder sin landsomfattende underskriftsaksjon ”Folkeaksjonen 2013 –
sykehjemsplass når du trenger det” på Notodden 1. desember i Tuven-sentret klokken 1100. Valget av Notodden kom som en følge av at Notodden kommune ga Seniorsaken medhold i at en 88 år gammel dame måtte få sykehjemsplass.

Seniorsaken gratulerer Norodden kommune med beslutningen og innleder
folkeaksjonen 2013 – sykehjemsplass når du trenger det” på Notodden.

Målet med underskriftsaksjonen er å samle inn minst 100 000 underskrifter fra
alle som støtter kravet om rett til sykehjemsplass uansett hvor man bor i landet og uavhengig av kommuneøkonomien, når man på medisinsk grunnlag erklæres
avhengig av hjelp 24 timer i døgnet og selv ønsker det. Underskriftene vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten 2013. Seniorsaken oppfordrer alle som ønsker en verdig eldreomsorg å komme til standen og gi sin støtte med en underskrift!