Seniorsaken i valgdebatt i NRK i kveld 29. august

Seniorsakens Tore Henning Larsen er invitert til å delta som
”publikumsdebattant” under NRKs omreisende valgdebatt fra Stokka sykehjem i
Stavanger i dag 29. august. I panelet sitter statsminister Jens Stoltenberg og
Fremskrittspartiets leder Siv Jensen, samt Christine Sagen Helgø (ordfører Stavanger Høyre) og Oddny Miljeteig (gruppeleder Bergen SV) Tema er sykehjemssituasjonen.
Sendetid er fra kl. 21.30 – 2200.