Seniorsaken hadde rett – eldre pleietrengende får ikke den hjelpen de skal ha

Nå foreligger beviset. Tall fra IPOS – det sentrale helseregistret som utarbeides av Sosial- og helsedirektoratet, viser at svært mange eldre ikke får den hjelpen de trenger og har krav på. Dette har Seniorsaken hevdet gjennom mange år, uten at ansvarlige myndigheter har reagert.

Tvert i mot har vi blitt avfeid – senest av statsminister Jens Stoltenberg med bemerkningen: ”Hvis de eldre ikke er fornøyde med behandlingen de får er det bare å klage”. Derfor har Seniorsaken krevd at myndighetene legger frem tallmateriale. De første resultatene foreligger nå, og de er ikke oppløftende. Men de bekrefter at Seniorsaken har rett.

Pressemelding fra Seniorsaken 18. januar 2008

Basert på 80.000 personer i 162 kommuner, viser statistikken fra IPLOS at det bare er de aller mest pleietrengende eldre som får plass på institusjon. Halvparten av de som trenger hjelp bor hjemme. Noen eldre er svært pleietrengende, men får bare tredjeparten av den hjelpen de trenger. Det fremgår også av materialet at det er store forskjeller mellom kommunene.

Seniorsaken insisterer på at omsorgen for eldre får høyeste prioritet på Stortinget. Vi trenger et nytt eldreforlik, og vi trenger det raskt.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99/924 11 868 n. Telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99/924 11 868