SENIORSAKEN GJØVIK, LAND OG TOTEN – ÅRSPLAN / HANDLINGSPLAN 2009

Lokallaget Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten (GLT) ble stiftet på møte 23. september 2008.

Seniorsaken har som overordnet mål at:

 • seniortilværelsens positive sider gis en økt vektlegging
 • alle seniorer skal ha rett til helse og omsorg
 • alle seniorer skal ha rett til arbeid og annen samfunnsmessig deltakelse
 • all aldersrelatert diskriminering for seniorer skal opphøre
 • seniorenes økonomiske og juridiske rettigheter blir ivaretatt

Prioriterte oppgaver for Seniorsaken GLT vil bli:

 • å arbeide for at seniorer får en enklere hverdag
 • at seniorer har et aktivt og godt liv
 • at seniorer som ønsker det skal ha rett til arbeid
 • valgfrihet i omsorgen
 • garantert sykehjemsplass
 • det skal være en fordel å ha medlemskap i Seniorsaken

Planlagte aktiviteter:

 • styremøter en gang pr. månad
 • årsmøte fastlagt til 30. mars 2009
 • kontinuerlig medlemsverving
 • Tema-/medlemsmøte i september

Tema: hørsel, event. invitere representanter for politiske partier for svar på spørsmål som angår våre saker

 • være ”vaktbikkjer” når vi får kjennskap til saker der seniorer i vårt samfunn blir utsatt for uverdig behandling
 • ta saker opp med offentlige instanser, event. benytte media
Arne J. Grindal

Leder

Oskar Jolma

Nestleder

Kjell Vangestad

Kasserer

Dagny Liaklev

Kasserer

Gurli Skattum

Styremedlem

Ingvar Berge

Styremedlem

Magnhild G Stuge

Styremedlem

Brita Hassel

Varamedlem

Sverre K Evensen

Varamedlem