Seniorsaken går imot regjeringens forslag til kildeskatt

Finansdepartementets forslag om innføring av kildeskatt berører 41 000 utenlandsnordmenn. Saken er utredet for oss av tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen, medlem av vår ressursgruppe for økonomi. Utredningen følger vedlagt.

Etter Seniorsakens mening har Finansdepartementet foretatt en utilstrekkelig utredning, ved ikke i tilstrekkelig grad å ha vurdert gjennomførbarhet og konsekvens. Forslaget skaper engstelse og fortvilelse for mange. Den nye beskatningen, vil hvis den ble gjennomført, ha en omvendt Robin Hood-effekt.

Den vil ta pensjonspenger fra de svakeste og gi store fordeler til rike pensjonister som slår seg ned i Frankrike eller Italia.

Her finner du hele pressemeldingen

Her er Seniorsakens brev til Finansdepartementet