Seniorsaken etablert i Harstad

Interimsstyret i Seniorsaken Harstad inviterte onsdag 27. januar medlemmer og andre interesserte til møte i rådhuskantina. Ca 30 personer møtte fram.

Daglig leder for Seniorsaken sentralt, Tore Henning Larsen, holdt foredrag med tittelen: ”Hvem er de eldre? Deres/våre rettigheter og krav i henhold til Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.” Larsen tok utgangspunkt i egne erfaringer da hans mor ble så skrøpelig at hun måtte ha hjelp fra kommunens hjemmetjeneste. Etter en lang kamp fikk hun plass på sykehjem. På det tidspunkt hadde han, lik mange andre, intet forhold til eldreomsorgen, og ingen kjennskap til pleietrengendes rettigheter. Å måtte kjempe for det han anså som en rettighet når man blir hjelpetrengende, ansporet han til å engasjere seg i Seniorsaken. Han understreket viktigheten av å kjenne til lovverket, i særlig grad Kvalitetsforskriften i pleie- og omsorgstjenestene og Kommunehelsetjenesteloven.

Det er fastsatt i lovverket at de som har behov for hjelp, har krav på det. Her er det Seniorsaken har sin verdi, understreket Larsen. De som mener at de ikke får de tjenestene de har krav på, kan henvende seg til Seniorsaken direkte via organisasjonens SOS- telefon. Nummeret er 22 36 43 00. Se ellers Seniorsakens nettside: www.seniorsaken.no.

Etter foredraget ble det stilt spørsmål fra de fremmøtte. Flere hadde sine historier å fortelle om et tøft møte med pleie- og omsorgssektoren.

Deretter ble det valg av lokallagsstyre med direkte valg av leder i henhold til statuttene for Seniorsaken. Lokallagstyret består av Ruth Haugland, leder, Odd Bjarne Bruun, Sigurd Stenersen, Aagot Jensen, Astrid Nygård og Magnus Mikkelsen.

For Seniorsaken
Ruth Haugland
leder