Seniorsaken Bergen inviterer til medlemsmøte 9. november!

Seniorsaken Bergen inviterer til medlemsmøte og hyggelig samvær onsdag 9.
november kl. 19.00 i kommandantboligen i Gravdal. Denne dagen blir det et fellesmøte for Seniorenes Fellesforbund, som består av Seniorsaken, LOP (Landsorganisasjonen for offentlige pensjonister) og FSF (Forsvarets Seniorforbund).

Det er FSF som er vertskap denne kvelden, og lederen, Arild Kristiansen, vil
orientere om opprettelse av den nye samarbeidsorganisasjonen, mandatet og om
saker som det er naturlig å arbeide videre med, for eksempel Samhandlingsreformen og pensjonsforhold.

Etter møtet blir det servert kaffe og vafler. Det blir også anledning å treffe leder
for Seniorsaken Bergen, Ingrid Kløve og styremedlem Odd H. Himle.

Vi håper det er mange av våre medlemmer som dukker opp til dette gratis-arrangementet!

 Adressen er: Gravdalsveien 155, 5164 Laksevåg. Informasjon om møteplassen: http://www.alvoparken.no/index.php?p=8-8-7

 Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Seniorsaken Bergen