Seniorsaken Bergen Årsmøte

Holdes 24.03.10 kl. 18.30 i kantinen, Bergen Rådhus.

Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumenter fås tilsendt ved henvendelse til styret etter 01.03.10. Det blir enkel servering.

Vi ønsker og håper at mange medlemmer vil møte.