Seniorsaken bekymret over mangelfull pasient- og pårørendeinformasjon

22. juni: Seniorsaken mottatt flere henvendelser som gjelder mangelfull informasjon til pårørende av pasienter innlagt ved Sykehuset Buskerud.

Det dreier seg ofte om pårørende med gamle foreldre som ofte selv er lite trenet i å etterspørre informasjon fra helsetjenesten. Seniorsaken har derfor sendt en bekymringsmelding til Sykehuset Buskerud.

I brevet heter det blant annet:
”Det rapporteres spesielt om store problemer med å få samtale med behandlende leger. Pårørende blir avvist med at legen ikke har tid, at de får sitte og vente på at legen ”kanskje kommer innom” eller at de får prøve å ringe. Det viser seg i praksis ofte umulig å få organisert en skikkelig samtale med behandlende eller pasientansvarlig lege, slik at både pasient og pårørende får anledning til å stille spørsmål og få den informasjon de har krav på.”

”Sykehuset er selvfølgelig vel kjent med både pasienters og pårørendes rett til informasjon og til å få behandlingspersonalet i tale. Vi imøteser gjerne en orientering om de retningslinjer og rutiner sykehuset har for å ivareta denne plikten.”

Brevet er undertegnet Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken. Problemet kan ha relevans for langt flere institusjoner enn Sykehuset Buskerud.

 

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Harry Martin Svabø, telefon 911 79 110 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868.