Seniorsaken Rogaland har hatt årsmøte

Utdrag fra årsberetningen

Seniorsaken avdeling Rogaland hadde sitt første ordinære årsmøte 15 april i Mossiges Minde, Sandnes. Avdelingen ble formelt opprettet 22 mai 2007. Før denne tid hadde den fungert med et interimsstyre. Styret har hatt 9 møter og behandlet 55 saker.

Leder og sekretær deltok på Seniorsakens landsmøte i Oslo den 31 mars 2007. Det første arbeidsåret, har i hovedsak gått med til å etablere avdelingen i Rogaland og finne fram til en arbeidsform.

Vi har mange medlemmer, men få som har anledning til å bidra. Vi må arbeide for å få en håndfull til av aktive.

For kontakt med medlemmene og interesserte, ble det arrangert åpne møter i Sør-og Nord-fylket.

Møtet i Sør-fylket ble avholdt 9. oktober i Klepp rådhus med foredrag av Leif Lie-Bjelland: Midt-livs sorg ved tap av helse, underholdning/historier ved Evelyn Eidsvåg, musikk ved Ødegård og Mæland.

Møtet i Haugesund ble avhold 13. mars i Havnaberg Eldresenter med foredrag av Elsa Kristiansen på temaet: Sunn livstil – god aldring fra 50- til 90+. Det var oppvisning av Westcoast squares danseclub.

Orientering om etablering av Seniorsaken avdeling Rogaland og om resultatene fra spørreundersøkelsen blant medlemmene på begge møter.

1. april var det åpent møte i Atlantic hall på temaet «Plutselig forandringer av synet» Seniorsaken sentralt stod for gjennomføringen, foredragsholder var dr. Pål Bjerga. Møte ble ledet av Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø. Odd Grann (tidl. Gen. sekr i Røde kors) hadde foredrag om betydningen av nettbruk for eldre.

Seniorsaken Rogaland var med på høringen der lederne for de ulike partiene sammen med ordføreren tok imot innspill fra de påmeldte angående budsjettet for 2008 i Stavanger.

Åpent brev til politikerne ble levert politikerne.

Jarle Hagesæter og Elsa Kristiansen møtte for Seniorsaken, la fram våre viktigste bekymringer når det gjelder eldreomsorgen i Stavanger kommune og fikk mange interesserte spørsmål.

I vår ble det sendt brev til styret ved Stavanger universitetssykehus angående flytting av geriatrisk post og slagavdelingen. Vi fikk positiv og saklig tilbakemelding. Våre synspunkt vil bli tatt med.

Valgene: Leder 2 år Aasta Barkved Støylen Stavanger
Nestleder 1 år Thor Rohde Klepp
Sekretær 2 år Elsa Kristiansen Stavanger
Kasserer 1 år Svend Møller Time
Styremedlem 1 år Venke Hetlelid Sola
Solveig Myrvold Stavanger
Elsa L. Burraas Stavanger
Kontakt Haugesund Marit Vassbrekke Haugesund
Kontakt Sandnes Olav Høie Sandnes

Landsmøte: Thor Rohde, Klepp, Elsa Kristiansen, Stavanger og Marit Vassbrekke, Haugesund.
Vara. Solveig Myrvold, Stavanger