Seniorsaken anklager VG for aldersdiskriminering!

VG kommenterte regjeringsdannelsen med følgende oppslag 20. oktober: «Gubbeveldet som skal styre Norge». Seniorsaken har mottatt en lang rekke reaksjoner fra medlemmene på formuleringen som henviser til at Jens Stoltenberg denne gangen har valgt et mer erfarent mannskap.

Pressemelding fra Seniorsaken 21. oktober 2009

Seniorsaken anklager VG for aldersdiskriminering!
Verdens Gang kommenterte regjeringsdannelsen med følgende oppslag 20. oktober: «Gubbeveldet som skal styre Norge». Seniorsaken har mottatt en lang rekke reaksjoner fra medlemmene på formuleringen som henviser til at Jens Stoltenberg denne gangen har valgt et mer erfarent mannskap. Avisen synes å beklage seg over at forsvarsminister Grete Faremo er 54, finansminister Sigbjørn Johnsen er 58 og forskningsminister Tora Aasland er regjeringens eldste med 66 år.

Seniorsakens medlemmer spør seg om hva Verdens Gangs redaktør tenker på når avisen tar en så nedlatende tone om 1,3 millioner nordmenn. Det kan umulig være opplaget.

Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen, som er leder av Ressursgruppen for informasjon og samfunnskontakt, har denne kommentaren: ”Verdens Gang driver regelrett aldersdiskriminering og bidrar på denne måten til å spre falske og sjofle ideer om mennesker over 50. Skal Norge makte den betydelige omstilling som er nødvendig for å håndtere de store endringene i demografi vi står overfor som nasjon, er den slags barnslig tull noe vi kan være foruten.”

Seniorsaken vil gratulere statsminister Jens Stoltenberg med at han har valgt å satse på erfaring og kompetanse i sin andre regjeringsperiode. Det ert betryggende at det sitter kvinner og menn i regjeringen som har vært ute en vinterdag og oppnådd den klokskap som bare alder og erfaring kan gi. Det lover godt for de neste fire år. Når det gjelder Verdens Gangs redaktør Bernt Olufsen, er det bare å håpe at han snart er kommet over bleiestadiet og kan få sin første trehjulssykkel.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22121894/90866705, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67563099/92411868.