Seniorsaken anklager Ballangen kommune

Seniorsaken anklager Ballangen kommune for umenneskelig behandling av eldre og brudd på kommunehelseloven. Foreningen vurderer igjen politianmeldelse.

Pressemelding fra Seniorsaken.
29. januar 2008

Da Ballangen kommune i Nordland i november 2007 ville sende Hjørdis Utnes, født 22. mars 1910, hjem til sin omsorgsbolig hvor det bor fire beboere (gjennomsnittsalder 91 år), reagerte Seniorsaken med anke og trussel om politianmeldelse. Hjørdis har vært på et korttidsopphold på Ballangen sykehjem etter et lårbensbrudd. Hun er ikke i stand til å ivareta sine nødvendige medisinske eller praktiske behov i hjemmet, og hun har ingen nærstående som kan ta dette ansvaret. Sønnen Torbjørn Utnes (67) var bekymret. Han har hjerteproblemer og skulle opereres, men ble sendt hjem etter at sykehuset vurderte ham som for svak.

Etter at Seniorsaken grep inn, ble det opplyst fra kommunen at vedtaket om hjemsendelse var stoppet i påvente av at saken skal behandles i den kommunale klagenemda. Vedtaket ble imidlertid opprettholdt og hjemsendelsen iverksatt 27. november. Seniorsaken rettet en klage til fylket. Da snudde kommunen og ba om forlik. Hjørdis skulle få rullerende opphold på sykehjemmet hver gang på seks uker.

Den 10. januar ble hun akuttinnlagt på sykehjemmet utenom tur. I dag 29. januar ble hun sendt hjem i drosje til tomt hus. Hun har samtidig fått avslag på sykehjemsplass. I ettermiddag ringte en hjemmehjelper til svigerdatteren og spurte om Hjørdis har en konto hun kan bruke til innkjøp av mat, kjøleskapet er tomt. Det har hun ikke.

Hjørdis har ved fire anledninger blitt påtruffet utenfor boligen i bare nattserken. Ballangen kommune mener likevel at hun er for frisk til sykehjemsplass. I kveld sitter en gammel dame alene hjemme og er livredd. Seniorsaken vurderer igjen politianmeldelse.


Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no


For ytterligere informasjon:
Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99/924 11 868.