Seniorer vil ha valgfrihet

Seniorsaken foreslår i en høringsuttalelse til Justisdepartementet innføring av en begrenset rett til å sitte i uskifte for samboere, men går imot arverett ved samboers dødsfall.

Seniorsaken har gitt et høringssvar til Justisdepartementets forslag om endringer av arveloven.

Lovforslaget innebærer blant annet at samboere med felles barn skal gis en viss adgang til å sitte i uskiftet bo, og likeledes at samboere som har levd i ”ekteskapslignende forhold” i minst fem år skulle ha arverett med minst fire ganger grunnbeløpet i folketrygden, selv om de ikke hadde felles barn.

Seniorsakens høringsgruppe fastslo at ”samboere med felles barn” er lite representativt for aldersgruppen ”seniorer”. Det er imidlertid et faktum at det blant seniorer er stadig flere som går inn i et samboerforhold, men som av ulike grunner ikke ønsker å inngå nytt ekteskap, blant annet fordi de ikke vil risikere bortfall av etterlattepensjon. Det kan også hende at de ikke ønsker en så blandet økonomi som et ekteskap innebærer.

Høringsgruppen tok derfor opp spørsmålet om det burde gis en begrenset rett til ”uskifte”, eksempelvis til bolig anskaffet i fellesskap. Det kunne etableres en ”bruksrett”, begrenset til å gjelde lengstlevendes levetid, eventuelt så lenge vedkommende kan bo i boligen. Bruksretten/råderetten bør begrenses slik at vedkommende ikke kan selge, belåne eller fremleie boligen. Eventuelle medlemmer av husstandsfellesskap vil ikke ha rett til å tre inn i ”bruksretten” når lengstlevende dør. Likeledes må det settes begrensning om at ”bruksretten” bortfaller dersom lengstlevende inngår ekteskap eller etablerer nytt samboerforhold.

Når det gjelder arverett ved samboers dødsfall, finner ikke Seniorsaken grunn til å støtte forslaget. Det sentrale for seniorer vil være å sikre hverandre rimelige boligforhold for deres levetid, ikke å motta arv.

Seniorsakens høringsgruppe har bestått av advokat Audhild Freberg Iversen (leder), advokat Anne Lise Myklebust, advokat Hanne Gilbo, jurist og rettshjelper Øyvind Høyvind Hasli, advokat Britt Kristensen og jurist og rettshjelper Kolbjørn Wisth.