«Seniorer i bevegelse – den nye folkemedisinen»

Den 20. oktober 2010 starter pilotprosjektet «SENIORER I BEVEGELSE – DEN NYE FOLKEMEDISINEN» opp i Vestre Aker bydel i Oslo. Denne dagen benyttes til en presentasjon av prosjektet og en individuell deltakertest på Røa Eldresenter. Alle deltakerne vil bli kontaktet i løpet av den 15 oktober, med nødvendig informasjon om hvordan de skal forholde seg i sakens anledning.

Fysisk aktivitet er en viktig forutsetning for god helse. Det viser seg at allerede ved 65-års alder kan kne og hofte vise tegn på slitasjeforandringer som før eller senere vil utvikle seg til slitasjegikt. Tilstanden kan også forverre seg ved at det vil bli vanskelig med å reise seg fra en sofa og å komme ut av sengen ved egen hjelp. Dagliglivet vil derfor bli stadig mer komplisert, for eksempel et par middelstunge bæreposer fra butikken kan bli i tyngste laget. Vi vet også at en utrent 70-åring ofte har så dårlig balanse og koordineringsevne, at han eller hun i gitte situasjoner er farlig for både seg selv og andre.

Til tross for kunnskapene vi har om sammenhengen mellom helse og fysisk aktivitet, synker aktivitetsnivået med økende alder. Et fåtall av hjemme boende eldre over 65 år driver tilstrekkelig fysisk aktivitet.

Seniorsaken i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo, har derfor til hensikt gjennom Prosjektet «Seniorer i bevegelse – den nye folkemedisinen» å få flest mulig eldre til å delta i trening som kan motvirke de aldersrelaterte endringene. Formene for fysisk trening vil være tradisjonell styrketrening med instruktør og andre fysiske aktiviteter som fremmer fysisk helse og gir kroppslig velvære. Treningene som vil foregå både i et innendørs lokale og ute i skog og mark, varer i 3. måneder. Hvis resultatene blir gode, søker Seniorsaken om midler til å fortsette opplæringsprogrammet.