Seniorer flytter ikke frivillig i Snillfjord!

Ingeborg Fugløy (78) og Klara Lian Nygård (72) bor i kommunal trygdebolig på Sundlandet. Snillfjord kommune har sagt opp kontraktene og vil kaste dem ut 1. juli. Kommunen vil frigjøre trygdeleilighetene for andre brukere. Damene vil imidlertid ikke flytte frivillig uten at de får et akseptabelt alternativ fra kommunen.

Seniorsaken støtter denne avgjørelsen, og har protestert mot trusselen om utkastelse overfor Snillfjord kommune.

Seniorsaken avslører: 24. juni 2008

Snillfjord kommune har tilbudt de to damene et alternativ i form av to små hybelleiligheter i underetasjen i en kommunal bolig. De er langt mindre enn de nåværende boligene, og heller ikke tilpasset eksempelvis bruk av rullestol, noe man må ta hensyn til overfor personer i såpass høy alder.

Seniorsakens advokat, Audhild Freberg Iversen, skriver i sitt tilsvar til Snillfjord kommune: ”Såfremt slikt tilbud ikke foreligger (om et tilfredsstillende boalternativ), er det heller ikke aktuelt for noen av våre klienter å fraflytte boligen frivillig den 1. juli.”

Etter Seniorsakens mening har ikke Snillfjord kommune rett til ensidig å si opp leiekontraktene, uten at kommunen tilbyr et like godt alternativ. Oppsigelsen er urimelig overfor de to leietagerne, ettersom kommunen har andre muligheter til å skaffe omsorgsboliger til funksjonshemmede. Tilbudet om små hybler i underetasjen i lærerboligen aksepteres ikke fordi disse leilighetene ikke tilfredsstiller krav til trygdeboliger.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.